Γυψεπίδεσμος Cellona 10cm x 2m (5 τεμάχια) 25402

5.80

Γυψεπίδεσμος Cellona 12cm x 2m (5 τεμάχια) 25403

6.80

Γυψεπίδεσμος Cellona 15cm x 2m (5 τεμάχια) 25404

8.50

Γυψεπίδεσμος Cellona 20cm x 2m (5 τεμάχια) 25405

11.00

Γυψεπίδεσμος Cellona 8cm x 2m (5 τεμάχια) 25401

5.20