Παρακάτω βρίσκονται όλοι οι Κωδικοί ΕΟΠΥΥ, μαζί με λεπτομέρειες για τη συνταγογράφηση. Επίσης, για όσους από αυτούς παρέχουμε προϊόντα, μπορείτε να τα δείτε απλώς πατώντας στο σύνδεσμο του εκάστοτε κωδικού!

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΑΠOΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΜ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ICD-10 ΕΠΑΝ. ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΟΜΑΔΑ
02148 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ 25strips 200/ΜΗΝΑ 13 0 ΠΘ, ΓΙ, ΕΝΔ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ E10 NAI ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
01297 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ 50strips 200/ΜΗΝΑ 25 0 ΠΘ, ΓΙ, ΕΝΔ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ E10 NAI ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02149 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ 100strips 200/ΜΗΝΑ 43.48 0 ΠΘ, ΓΙ, ΕΝΔ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ E10 NAI ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02160 ΣΚΑΡΙΦΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 25 ΤΕΜ 150/ΜΗΝΑ 0 ΠΘ, ΓΙ, ΕΝΔ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ E10 NAI ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
01300 ΣΚΑΡΙΦΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 50 ΤΕΜ 150/ΜΗΝΑ 0 ΠΘ, ΓΙ, ΕΝΔ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ E10 NAI ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02150 ΣΚΑΡΙΦΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 100 ΤΕΜ 150/ΜΗΝΑ 0 ΠΘ, ΓΙ, ΕΝΔ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ E10 NAI ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02161 ΣΚΑΡΙΦΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 150 ΤΕΜ 150/ΜΗΝΑ 0 ΠΘ, ΓΙ, ΕΝΔ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ E10 NAI ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02151 ΣΚΑΡΙΦΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 200 ΤΕΜ 150/ΜΗΝΑ 0 ΠΘ, ΓΙ, ΕΝΔ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ E10 NAI ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02162 ΒΕΛΟΝΕΣ ΦΥΣΙΓΓΟΣΥΡΙΓΩΝ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 50 ΤΕΜ 100/ΜΗΝΑ 0 ΠΘ, ΓΙ, ΕΝΔ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ E10 NAI ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02163 ΒΕΛΟΝΕΣ ΦΥΣΙΓΓΟΣΥΡΙΓΓΩΝ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 100 ΤΕΜ 100/ΜΗΝΑ 0 ΠΘ, ΓΙ, ΕΝΔ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ E10 NAI ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02130 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΕΤΟΝΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ 10 ΤΕΜ 50/ΕΤΟΣ 0 ΠΘ, ΓΙ, ΕΝΔ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ E10 NAI ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02164 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΚΕΤΟΝΩΝ 50 STRIPS 50/ΕΤΟΣ 0 ΠΘ, ΓΙ, ΕΝΔ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ E10 NAI ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02148 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ 25strips ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ/100 ΑΝΑ ΜΗΝΑ 13 0 ΠΘ, ΓΙ, ΕΝΔ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ Ε11 NAI ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
01297 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ 50strips ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ/100 ΑΝΑ ΜΗΝΑ 25 0 ΠΘ, ΓΙ, ΕΝΔ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ Ε11 NAI ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02149 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ 100strips ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ/100 ΑΝΑ ΜΗΝΑ 43.48 0 ΠΘ, ΓΙ, ΕΝΔ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ Ε11 NAI ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02160 ΣΚΑΡΙΦΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 25 ΤΕΜ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ/50 ΑΝΑ ΜΗΝΑ 0.25 ΠΘ, ΓΙ, ΕΝΔ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ Ε11 NAI ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
01300 ΣΚΑΡΙΦΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 50 ΤΕΜ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ/50 ΑΝΑ ΜΗΝΑ 0.25 ΠΘ, ΓΙ, ΕΝΔ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ Ε11 NAI ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02150 ΣΚΑΡΙΦΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 100 ΤΕΜ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ/50 ΑΝΑ ΜΗΝΑ 0.25 ΠΘ, ΓΙ, ΕΝΔ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ Ε11 NAI ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02161 ΣΚΑΡΙΦΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 150 ΤΕΜ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ/50 ΑΝΑ ΜΗΝΑ 0.25 ΠΘ, ΓΙ, ΕΝΔ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ Ε11 NAI ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02151 ΣΚΑΡΙΦΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 200 ΤΕΜ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ/50 ΑΝΑ ΜΗΝΑ 0.25 ΠΘ, ΓΙ, ΕΝΔ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ Ε11 NAI ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02162 ΒΕΛΟΝΕΣ ΦΥΣΙΓΓΟΣΥΡΙΓΩΝ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 50 ΤΕΜ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ/50 ΑΝΑ ΜΗΝΑ 0.25 ΠΘ, ΓΙ, ΕΝΔ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ Ε11 NAI ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02163 ΒΕΛΟΝΕΣ ΦΥΣΙΓΓΟΣΥΡΙΓΓΩΝ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 100 ΤΕΜ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ/50 ΑΝΑ ΜΗΝΑ 0.25 ΠΘ, ΓΙ, ΕΝΔ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ Ε11 NAI ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02130 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΕΤΟΝΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ 10 ΤΕΜ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ/30 ΑΝΑ ΕΤΟΣ 0.25 ΠΘ, ΓΙ, ΕΝΔ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ Ε11 NAI ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02148 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ 25strips 25/ΜΗΝΑ 13 0 ΠΘ, ΓΙ, ΕΝΔ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ Ε11 NAI ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
01297 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ 50strips 25/ΜΗΝΑ 25 0 ΠΘ, ΓΙ, ΕΝΔ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ Ε11 NAI ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02149 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ 100strips 25/ΜΗΝΑ 43.48 0 ΠΘ, ΓΙ, ΕΝΔ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ Ε11 NAI ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02160 ΣΚΑΡΙΦΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 25 ΤΕΜ 200/ΕΤΟΣ 0.25 ΠΘ, ΓΙ, ΕΝΔ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ Ε11 NAI ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
01300 ΣΚΑΡΙΦΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 50 ΤΕΜ 200/ΕΤΟΣ 0.25 ΠΘ, ΓΙ, ΕΝΔ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ Ε11 NAI ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02150 ΣΚΑΡΙΦΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 100 ΤΕΜ 200/ΕΤΟΣ 0.25 ΠΘ, ΓΙ, ΕΝΔ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ Ε11 NAI ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02161 ΣΚΑΡΙΦΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 150 ΤΕΜ 200/ΕΤΟΣ 0.25 ΠΘ, ΓΙ, ΕΝΔ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ Ε11 NAI ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02151 ΣΚΑΡΙΦΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 200 ΤΕΜ 200/ΕΤΟΣ 0.25 ΠΘ, ΓΙ, ΕΝΔ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ Ε11 NAI ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02148 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ 25strips 150/ΜΗΝΑ 13 0 ΠΘ, ΓΙ, ΕΝΔ, ΜΓ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ O24 NAI ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
01297 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ 50strips 150/ΜΗΝΑ 25 0 ΠΘ, ΓΙ, ΕΝΔ, ΜΓ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ O24 NAI ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02149 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ 100strips 150/ΜΗΝΑ 43.48 0 ΠΘ, ΓΙ, ΕΝΔ, ΜΓ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ O24 NAI ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02160 ΣΚΑΡΙΦΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 25 ΤΕΜ 150/ΜΗΝΑ 0 ΠΘ, ΓΙ, ΕΝΔ, ΜΓ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ O24 NAI ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
01300 ΣΚΑΡΙΦΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 50 ΤΕΜ 150/ΜΗΝΑ 0 ΠΘ, ΓΙ, ΕΝΔ, ΜΓ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ O24 NAI ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02150 ΣΚΑΡΙΦΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 100 ΤΕΜ 150/ΜΗΝΑ 0 ΠΘ, ΓΙ, ΕΝΔ, ΜΓ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ O24 NAI ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02161 ΣΚΑΡΙΦΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 150 ΤΕΜ 150/ΜΗΝΑ 0 ΠΘ, ΓΙ, ΕΝΔ, ΜΓ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ O24 NAI ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02151 ΣΚΑΡΙΦΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 200 ΤΕΜ 150/ΜΗΝΑ 0 ΠΘ, ΓΙ, ΕΝΔ, ΜΓ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ O24 NAI ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02162 ΒΕΛΟΝΕΣ ΦΥΣΙΓΓΟΣΥΡΙΓΩΝ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 50 ΤΕΜ 150/ΜΗΝΑ 0 ΠΘ, ΓΙ, ΕΝΔ, ΜΓ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ O24 NAI ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02163 ΒΕΛΟΝΕΣ ΦΥΣΙΓΓΟΣΥΡΙΓΓΩΝ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 100 ΤΕΜ 150/ΜΗΝΑ 0 ΠΘ, ΓΙ, ΕΝΔ, ΜΓ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ O24 NAI ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02148 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ 25strips 50/3 ΜΗΝΕΣ 13 0.25 ΠΘ, ΓΙ, ΕΝΔ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ Ε13, Ε14 NAI ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
01297 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ 50strips 50/3 ΜΗΝΕΣ 25 0.25 ΠΘ, ΓΙ, ΕΝΔ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ Ε13, Ε14 NAI ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02149 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ 100strips 50/3 ΜΗΝΕΣ 43.48 0.25 ΠΘ, ΓΙ, ΕΝΔ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ Ε13, Ε14 NAI ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02160 ΣΚΑΡΙΦΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 25 ΤΕΜ 100/ΕΤΟΣ 0.25 ΠΘ, ΓΙ, ΕΝΔ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ Ε13, Ε14 NAI ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
01300 ΣΚΑΡΙΦΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 50 ΤΕΜ 100/ΕΤΟΣ 0.25 ΠΘ, ΓΙ, ΕΝΔ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ Ε13, Ε14 NAI ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02150 ΣΚΑΡΙΦΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 100 ΤΕΜ 100/ΕΤΟΣ 0.25 ΠΘ, ΓΙ, ΕΝΔ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ Ε13, Ε14 NAI ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02161 ΣΚΑΡΙΦΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 150 ΤΕΜ 100/ΕΤΟΣ 0.25 ΠΘ, ΓΙ, ΕΝΔ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ Ε13, Ε14 NAI ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02151 ΣΚΑΡΙΦΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 200 ΤΕΜ 100/ΕΤΟΣ 0.25 ΠΘ, ΓΙ, ΕΝΔ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ Ε13, Ε14 NAI ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02122 ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓ. ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΑΥΣ -ΚΕΣΥ/ 5 ΕΤΗ 0 ΕΝΔ, ΠΘ E10 ΔΙΑΦΟΡΑ
01290 ΕΜΦΥΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ) ΑΥΣ -ΚΕΣΥ 0.1 όλες πλην ΦΙ, ΡΕ, ΠΛΑΣΤ, ΠΛΧ, ΟΦΘ ΔΙΑΦΟΡΑ
02046 ΑΝΑΛΩΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΜΘ ΜΕΧΡΙ 5/ΜΗΝΑ 0 ΟΓΚ, ΠΘΧ, ΓΙΧ, ΑΓΡΟΤΧ NAI ΔΙΑΦΟΡΑ
02047 ΑΝΑΛΩΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 10/ΜΗΝΑ 0 όλες πλην ΦΙ, ΡΕ, ΠΛΑΣΤ, ΠΛΧ, ΟΦΘ NAI ΔΙΑΦΟΡΑ
02134 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ (ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ, ΕΛΚΗ, ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ) ΜΕΡΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΑΠΟ (11/4/2012) 200€/10ΤΜΧ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 200 0.25 ΟΓΚ, ΑΙΜ, ΑΚΘ, ΠΛΑΣΤ, ΟΡΘ, ΦΙ, ΓΧ, ΑΓΓΧ, ΠΔΧ, ΓΙ L89, L97, R02, I70.2, E10.5, E11.5, E12.5, E13.5, E14.5, L88, A48.0, I73, I83.0, I83.2, K12, K13, L58, L59, Τ20, Τ21, Τ22, Τ23, Τ24, Τ25, Τ29, Τ30, Τ34, Τ35, Τ90, Τ91, Τ92, Τ93, Τ94 Τ95, Τ97, Τ80, Τ87, Τ88, Ζ98 NAI ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02135 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ (ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ, ΕΛΚΗ, ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ) ΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΑΠΟ (11/4/2012)
Δείτε τα προϊόντα!
400€/15ΤΜΧ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 400 0.25 ΟΓΚ, ΑΙΜ, ΑΚΘ, ΠΛΑΣΤ, ΟΡΘ, ΦΙ, ΓΧ, ΑΓΓΧ, ΠΔΧ, ΓΙ L89, L97, R02, I70.2, E10.5, E11.5, E12.5, E13.5, E14.5, L88, A48.0, I73, I83.0, I83.2, K12, K13, L58, L59, Τ20, Τ21, Τ22, Τ23, Τ24, Τ25, Τ29, Τ30, Τ34, Τ35, Τ90, Τ91, Τ92, Τ93, Τ94 Τ95, Τ97, Τ80, Τ87, Τ88, Ζ98 NAI ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02123 ΣΑΚΟΙ ΑΥΤΟΚ. ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 290€/60ΤΜΧ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 290 0 ΓΧ, ΟΓΚΟΛ, ΠΘ, ΓΙ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ Z93.3 NAI ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02136 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 2 ΤΜΧ, ΣΑΚΟΙ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ 290€ ΓΙΑ 60ΣΑΚΟΙ-10 ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 290 0 ΓΧ, ΟΓΚΟΛ, ΠΘ, ΓΙ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ Z93.3 NAI ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02137 ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΚΛΥΣΜΟΥ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ/ΤΑΠΕΣ Η ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ 290€ ΓΙΑ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ/6ΜΗΝΟ, 30 ΤΑΠΕΣ Η ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ/ΜΗΝΑ ΚΑΙ30 ΑΠΟΧΕΤΕΥΤ. ΣΑΚΟΥΣ/ΜΗΝΑ ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 290 0 ΓΧ, ΟΓΚΟΛ, ΠΘ, ΓΙ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ Z93.3 NAI ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02124 ΣΑΚΟΙ ΑΥΤΟΚ. ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ 240€/30ΤΜΧ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 240 0 ΓΧ, ΟΓΚΟΛ, ΠΘ, ΓΙ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ Z93.2 NAI ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02138 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ 2 ΤΜΧ/ΣΑΚΟΙ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ 240€ ΓΙΑ 30ΣΑΚΟΙ-10 ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 240 0 ΓΧ, ΟΓΚΟΛ, ΠΘ, ΓΙ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ Z93.2 NAI ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02125 ΣΑΚΟΙ ΑΥΤΟΚ. ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 240€/30ΤΜΧ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 240 0 ΓΧ, ΟΓΚΟΛ, ΟΥΡ, ΠΘ, ΓΙ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ Z93.6 NAI ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02139 ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 2 ΤΜΧ/ΣΑΚΟΙ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ 240€ ΓΙΑ 30ΣΑΚΟΙ-10 ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 240 0 ΓΧ, ΟΓΚΟΛ, ΟΥΡ, ΠΘ, ΓΙ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ Z93.6 NAI ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02126 ΒΑΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ 240€ ΓΙΑ ΣΑΚΟΥΣ- ΒΑΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ 240 0 ΓΧ, ΟΓΚΟΛ, ΟΥΡ, ΘΧ, ΠΘ, ΓΙ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ Z93 NAI ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02140 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
Δειτε τα προϊόντα!
ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ 45€ ΓΙΑ 1 ΚΑΘΕΤΗΡΑ-10 ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 45 0 ΟΥΡ, ΝΡ, ΠΘΧ, ΓΙΧ, ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΕΥΧ R32, N39.3, N39.4, F98.0, N31, G20, G35, G36, G37, G83.4, G95.8 NAI ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
01283 ΠΕΡΙΠΕΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ
Δείτε τα προϊόντα!
ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ 300€ ΓΙΑ 90 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ-90 ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Η 10 ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 300 0 ΝΡ, ΟΥΡ, ΝΧ, ΦΙ N31, G20, G35, G36, G37, G95.8, G83.4 NAI ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02129 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
Δείτε τα προϊόντα!
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ, ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ 640 0 ΝΡ, ΟΥΡ, ΝΧ, ΦΙ N31, G20, G35, G36, G37, G95.8, G83.4 NAI ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
01285 ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ
Δείτε τα προϊόντα!
3 ΤΕΜ/ΜΗΝΑ ΓΙΑ 1-2 ΤΡΙΜΗΝΑ 0 ΠΝ, ΝΡ, ΝΧ, ΦΙ, ΓΧ Z93.0 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02144 ΜΕΤΑΛΛ. ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 2 ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ 0 ΠΝ, ΝΡ, ΝΧ, ΦΙ, ΓΧ Z93.0 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02041 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
Δείτε τα προϊόντα!
50 ΤΜΧ/ΜΗΝΑ ΓΙΑ 1-2 ΤΡΙΜΗΝΑ 0 ΠΝ, ΝΡ, ΝΧ, ΦΙ, ΓΧ Z93.0 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02094 ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 0 ΠΝ, ΝΡ, ΝΧ, ΦΙ, ΓΧ Z93.0 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
01295 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΟΥΡΑ 0.25 ΠΘ, ΓΙ, ΝΕΦΡ, ΚΑΡ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02142 ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΨΗΛΟΥ ΑΥΤΟΥΠΟΚΛΥΣΜΟΥ 1ΤΜΧ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 150 ΠΘ, ΓΙ, ΓΧ, ΓΑΣΤ G35, G36, G37, Q05, Q76.0, S14, S24, S34, T09.3, T91.3 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02143 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΑΚΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΠΟΚΛΥΣΜΟ 220€/15ΤΜΧ 220 ΠΘ, ΓΙ, ΓΧ, ΓΑΣΤ G35, G36, G37, Q05, Q76.0, S14, S24, S34, T09.3, T91.3 NAI ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
01256 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ 1ΤΜΧ/ΜΕΡΑ 0 ΠΑΙΔ, ΠΘ, ΑΙΜ, ΓΙ, ΑΓΡΟΤΧ D56, D57 NAI ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02132 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ 1ΤΜΧ/ΜΕΡΑ 0 ΠΑΙΔ, ΠΘ, ΑΙΜ, ΓΙ, ΑΓΡΟΤΧ D56, D57 NAI ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02133 ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ ΕΩΣ 30ΤΜΧ/ΜΗΝΑ 25 0 ΠΑΙΔ, ΠΘ, ΑΙΜ, ΓΙ, ΑΓΡΟΤΧ D56, D57 NAI ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02153 ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΟΥΜΠΩΜΑ 30ΤΜΧ/ΜΗΝΑ 0 ΠΑΙΔ, ΠΘ, ΑΙΜ, ΓΙ, ΑΓΡΟΤΧ D56, D57 NAI ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
01251 ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ ΓΙΑ ΜΕΣΟΓ. ΑΝΑΙΜΙΑ 2 ΤΜΧ/ΜΗΝΑ 0 ΠΑΙΔ, ΠΘ, ΑΙΜ, ΓΙ, ΑΓΡΟΤΧ D56, D57 NAI ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
01244 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΓΙΑ ΜΕΣΟΓ. ΑΝΑΙΜΙΑ 1 ΜΠΟΥΚΑΛΙ/ΜΗΝΑ 0 ΠΑΙΔ, ΠΘ, ΑΙΜ, ΓΙ, ΑΓΡΟΤΧ D56, D57 NAI ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
01246 ΟΞΥΖΕΝΕ ΓΙΑ ΜΕΣΟΓ. ΑΝΑΙΜΙΑ 1 ΜΠΟΥΚΑΛΙ/ΜΗΝΑ 0 ΠΑΙΔ, ΠΘ, ΑΙΜ, ΓΙ, ΑΓΡΟΤΧ D56, D57 NAI ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
01247 BETADINE SURGICAL ΓΙΑ ΜΕΣΟΓ. ΑΝΑΙΜΙΑ 1 ΜΠΟΥΚΑΛΙ/ΜΗΝΑ 0 ΠΑΙΔ, ΠΘ, ΑΙΜ, ΓΙ, ΑΓΡΟΤΧ D56, D57 NAI ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02166 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ NAI ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
02040 ΦΑΚΑΡΟΛΑ NAI ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΑΡΘΡΟ 15
00031 ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΥΑΛΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ ΚΟΝΤΑ ΚΆΘΕ 4 ΕΤΗ 100 0 ΟΦΘ H52, H53, H54 ΟΠΤΙΚΑ
00529 ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΥΑΛΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ ΜΑΚΡΙΑ ΚΆΘΕ 4 ΕΤΗ 100 0 ΟΦΘ H52, H53, H54 ΟΠΤΙΚΑ
00035 ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΥΑΛΙΑ ΑΘΡΑΥΣΤΑ ΚΆΘΕ 2 ΕΤΗ, ΜΕΧΡΙ 12 ΕΤΩΝ 100 0 ΟΦΘ H52, H53, H54 ΟΠΤΙΚΑ
00039 ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ ΚΆΘΕ 2 ΕΤΗ 25 0 ΟΦΘ H52, H53, H54 ΟΠΤΙΚΑ
00581 ΚΕΡΑΤΟΚΩΝΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ 6ΜΗΝΟ ΌΤΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 70 0 ΟΦΘ H18.6, Q90 ΟΠΤΙΚΑ
00001 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΙΑΣ ΚΆΘΕ 4ΕΤΗ 600 0.25 ΩΡΛ H83.3, H90, H91 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 0.25 ΩΡΛ H83.3, H90, H91 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
00008 CPAP ΑΠΛΗ
Δείτε τα προϊόντα!
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 4 ΕΤΗ ΛΟΓΩ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗΣ ΦΘΟΡΑΣ 840 0.25 ΠΝ G47.3, M41, J94.1, G82, B91, G73, G71.0, G12.2, J44, J47, E84. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ
00017 CPAP AUTO ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 4 ΕΤΗ ΛΟΓΩ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗΣ ΦΘΟΡΑΣ 1050 0.25 ΠΝ G47.3, M41, J94.1, G82, B91, G73, G71.0, G12.2, J44, J47, E84. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ
00418 BiPAP ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 4 ΕΤΗ ΛΟΓΩ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗΣ ΦΘΟΡΑΣ 1540 0.25 ΠΝ G47.3, M41, J94.1, G82, B91, G73, G71.0, G12.2, J44, J47, E84. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ
00261 BiPAP S/T
Δείτε τα προϊόντα!
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 4 ΕΤΗ ΛΟΓΩ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗΣ ΦΘΟΡΑΣ 3500 0.25 ΠΝ G47.3, M41, J94.1, G82, B91, G73, G71.0, G12.2, J44, J47, E84. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ
00027 ΑΝΑΠΝ. ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΓΚΟΥ ΠΙΕΣΗΣ
Δείτε τα προϊόντα
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 4 ΕΤΗ ΛΟΓΩ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗΣ ΦΘΟΡΑΣ 7000 0.05 ΠΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ
00463 ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΤ. ΚΑΘΑΡΣΗ ΠΕΡΙΤ. ΚΑΘΑΡΣΗ 73 0 ΝΕΦΡ N18, Z49.2 ΔΙΑΦΟΡΑ
00464 ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΤ. ΚΑΘΑΡΣΗ ΠΕΡΙΤ. ΚΑΘΑΡΣΗ 55 0 ΝΕΦΡ N18, Z49.2 ΔΙΑΦΟΡΑ
00465 ΗΛΕΚΤΡ. ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΤ. ΚΑΘΑΡΣΗ ΠΕΡΙΤ. ΚΑΘΑΡΣΗ 20 0 ΝΕΦΡ N18, Z49.2 ΔΙΑΦΟΡΑ
00466 ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ-ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ ΠΕΡΙΤ. ΚΑΘΑΡΣΗ 16 0 ΝΕΦΡ N18, Z49.2 ΔΙΑΦΟΡΑ
00555 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΤ. ΚΑΘΑΡΣΗ ΠΕΡΙΤ. ΚΑΘΑΡΣΗ 15 0 ΝΕΦΡ N18, Z49.2 ΔΙΑΦΟΡΑ
00468 ΛΑΒΙΔΑ KOCHER ΓΙΑ ΠΕΡΙΤ. ΚΑΘΑΡΣΗ ΠΕΡΙΤ. ΚΑΘΑΡΣΗ 12.5 0 ΝΕΦΡ N18, Z49.2 ΔΙΑΦΟΡΑ
00527 ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ 50 0.25 ΠΝ G47.3 ΔΙΑΦΟΡΑ
00415 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ 0.1 ΑΙΜ, ΠΔ, ΠΘ, ΓΙ D56, D57 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
00325 ΑΥΧ. ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ ΜΙΑΜΙ
Δείτε τα προϊόντα!
ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ 71 0.25 ΟΡΘ, ΝΧ, ΦΙ, ΡΕ S10, S12, S13, S14, S16, S19, M43, M46, M47, M48, M50, M53, M54.2, G54.2, Q05, Q76 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00167 ΑΥΧΕΝΟΘ. ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΜΙΝΕΡΒΑ ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ – ΣΑΦΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 288 0.25 ΟΡΘ, ΝΧ, ΦΙ, ΡΕ S12, S13, S14, M43, M53.2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00432 ΑΥΧΕΝΟΘ. ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΜΙΝΕΡΒΑ ΜΕΣΑΙΟΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ – ΣΑΦΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 270 0.25 ΟΡΘ, ΝΧ, ΦΙ, ΡΕ S12, S13, S14, M43, M53.2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00471 ΓΙΛΕΚΟ/ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ HALO ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ – ΣΑΦΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 1488 0.25 ΟΡΘ, ΝΧ, ΦΙ S12, S13, S14, M43, M53.2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00291 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ SARMIENTO
Δείτε τα προϊόντα!
ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ 55 0.25 ΟΡΘ S42, T02.2, T92.1 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00472 ΝΑΡΘ. ΩΜΟΥ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑΚΙ
Δείτε τα προϊόντα!
ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ. META ΑΠΌ ΧΕΙΡΟΥΡΓ. ΕΠΕΜΒΑΣΗ 143 0.25 ΟΡΘ Q68.8, S42, S43, S46, M75 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00185 ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΒΠ ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΜΕ ΚΟΧΛΙΑ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΜΨΗ-ΕΚΤΑΣΗ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ-ΣΑΦΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 605 0.25 ΟΡΘ, ΡΕ, ΝΡ, ΦΙ G80.0, G81, G83, M05, M06, M09, M12.5, M24, M25.6, M15, M19 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00528 ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΒΠ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 1 ΕΤΟΣ ΣΕ ΜΟΝΙΜΕΣ ΜΗ ΙΑΣΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΣΑΦΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 260 0.25 ΟΡΘ, ΡΕ, ΝΡ, ΦΙ G80.0, G81, G83, M05, M06, M09, M12.5, M24, M25.6, M15, M19 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00298 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΦΦ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ 1-4 ΔΑΚΤΥΛΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 1 ΕΤΟΣ ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ -ΠΑΡΑΛΥΣΗ 73 0.25 ΟΡΘ, ΡΕ, ΝΡ, ΦΙ G80.0, G81, G83, M24.5, M24.6, M25.6, G56, M25.2, M25.3, M05, M06, M08, M09, M20.0, S63 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00302 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΑΛΑΜΙΑΙΑΣ Η ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΚΑΜΨΗΣ-ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΧΚ, ΚΠΦ, ΦΦ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 1 ΕΤΟΣ ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ -ΠΑΡΑΛΥΣΗ 92 0.25 ΟΡΘ, ΡΕ, ΝΡ, ΦΙ G80.0, G81, G83, M24.5, M24.6, M25.6, G56, M25.2, M25.3, M05, M06, M08, M09, M20.0, S63 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00293 ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΠΧΚ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΜΕ ΚΟΧΛΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 1 ΕΤΟΣ ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ -ΠΑΡΑΛΥΣΗ 372 0.25 ΟΡΘ, ΡΕ, ΝΡ, ΦΙ G80.0, G81, G83, M24.5, M24.6, M25.6, G56, M25.2, M25.3, M05, M06, M08, M09, M20.0, S63 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00551 ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΠΧΚ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 1 ΕΤΟΣ ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ -ΠΑΡΑΛΥΣΗ 232 0.25 ΟΡΘ, ΡΕ, ΝΡ, ΦΙ G80.0, G81, G83, M24.5, M24.6, M25.6, G56, M25.2, M25.3, M05, M06, M08, M09, M20.0, S63 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00303 ΠΧΚ ΝΑΡΘΗΚΑΣ
Δείτε τα προϊόντα!
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 1 ΕΤΟΣ ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ -ΠΑΡΑΛΥΣΗ 76 0.25 ΟΡΘ, ΡΕ, ΝΡ, ΦΙ G80.0, G81, G83, M24.5, M24.6, M25.6, G56, M25.2, M25.3, M05, M06, M08, M09, M20.0, S63 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00482 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΠΧΚ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 1 ΕΤΟΣ ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ -ΠΑΡΑΛΥΣΗ 56 0.25 ΟΡΘ, ΡΕ, ΝΡ, ΦΙ G80.0, G81, G83, M24.5, M24.6, M25.6, G56, M25.2, M25.3, M05, M06, M08, M09, M20.0, S63 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00292 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΜΨΗΣ-ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΡΠΟΥ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 1 ΕΤΟΣ ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ -ΠΑΡΑΛΥΣΗ 94 0.25 ΟΡΘ, ΡΕ, ΝΡ, ΦΙ G80.0, G81, G83, M24.5, M24.6, M25.6, G56, M25.2, M25.3, M05, M06, M08, M09, M20.0, S63 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00254 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ-ΚΥΦΩΣΗΣ BOSTON ANTIKATAΣΤΑΣΗ ΚΆΘΕ 6 ΜΗΝΕΣ ΕΩΣ 16 ΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 1 ΕΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ. ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ Κ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ 595 0.25 ΟΡΘ M40, M41, M96.2, M96.3, M96.5, Q67.5, Q76.3, Q76.4 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00484 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ-ΚΥΦΩΣΗΣ CHENEAU ANTIKATAΣΤΑΣΗ ΚΆΘΕ 6 ΜΗΝΕΣ ΕΩΣ 16 ΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 1 ΕΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ. ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ Κ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ 669 0.25 ΟΡΘ M40, M41, M96.2, M96.3, M96.5, Q67.5, Q76.3, Q76.4 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00485 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ-ΚΥΦΩΣΗΣ D.D.B ANTIKATAΣΤΑΣΗ ΚΆΘΕ 6 ΜΗΝΕΣ ΕΩΣ 16 ΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 1 ΕΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ. ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ Κ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ 564 0.25 ΟΡΘ M40, M41, M96.2, M96.3, M96.5, Q67.5, Q76.3, Q76.4 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00486 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ-ΚΥΦΩΣΗΣ P.E.P. ANTIKATAΣΤΑΣΗ ΚΆΘΕ 6 ΜΗΝΕΣ ΕΩΣ 16 ΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 1 ΕΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ. ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ Κ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ 445 0.25 ΟΡΘ M40, M41, M96.2, M96.3, M96.5, Q67.5, Q76.3, Q76.4 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00445 ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΔΙΟΡΘ. ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ ΕΩΣ 16 ΕΤΩΝ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 18 ΜΗΝΕΣ 900 0.25 ΟΡΘ Μ41 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00143 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΤΥΠΟΥ NIROP ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΙΑ ΘΩΡΑΚΟΟΣΦΥΙΚΗ ΠΑΘΗΣΗ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΕΠΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 318 0.25 ΟΡΘ M40, M41 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00426 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΤΥΠΟΥ NIROP ΜΕΣΑΙΟΣ ΓΙΑ ΘΩΡΑΚΟΟΣΦΥΙΚΗ ΠΑΘΗΣΗ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΕΠΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 285 0.25 ΟΡΘ M40, M41 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00144 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΤΥΠΟΥ TAYLOR ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΕΠΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 147 0.25 ΟΡΘ, ΝΧ, ΡΕ, ΦΙ Μ80, Μ81, Μ40, Μ41, Μ42, Μ43, Μ45, Μ46, Μ47, Μ48, Μ49, Q05, Q76, S22, S23, S32, S33 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00427 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΤΥΠΟΥ TAYLOR ΜΕΣΑΙΟΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΕΠΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 130 0.25 ΟΡΘ, ΝΧ, ΡΕ, ΦΙ Μ80, Μ81, Μ40, Μ41, Μ42, Μ43, Μ45, Μ46, Μ47, Μ48, Μ49, Q05, Q76, S22, S23, S32, S33 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00430 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΤΥΠΟΥ TAYLOR ΜΕ ΠΙΕΣΤΡΟ ΣΤΕΡΝΟΥ ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΕΠΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 180 0.25 ΟΡΘ, ΝΧ, ΡΕ, ΦΙ Μ80, Μ81, Μ40, Μ41, Μ42, Μ43, Μ45, Μ46, Μ47, Μ48, Μ49, Q05, Q76, S22, S23, S32, S33 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00431 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΤΥΠΟΥ TAYLOR ΜΕ ΠΙΕΣΤΡΟ ΣΤΕΡΝΟΥ ΜΕΣΑΙΟΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΕΠΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 165 0.25 ΟΡΘ, ΝΧ, ΡΕ, ΦΙ Μ80, Μ81, Μ40, Μ41, Μ42, Μ43, Μ45, Μ46, Μ47, Μ48, Μ49, Q05, Q76, S22, S23, S32, S33 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00428 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΤΥΠΟΥ TAYLOR ΜΕ ΥΠΟΜΑΣΧΑΛΙΑ ΜΕΓΑΛΟΣ
Δείτε τα προϊόντα!
ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΕΠΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 180 0.25 ΟΡΘ, ΝΧ, ΡΕ, ΦΙ Μ80, Μ81, Μ40, Μ41, Μ42, Μ43, Μ45, Μ46, Μ47, Μ48, Μ49, Q05, Q76, S22, S23, S32, S33 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00429 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΤΥΠΟΥ TAYLOR ΜΕ ΥΠΟΜΑΣΧΑΛΙΑ ΜΕΣΑΙΟΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΕΠΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 165 0.25 ΟΡΘ, ΝΧ, ΡΕ, ΦΙ Μ80, Μ81, Μ40, Μ41, Μ42, Μ43, Μ45, Μ46, Μ47, Μ48, Μ49, Q05, Q76, S22, S23, S32, S33 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00165 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΤΥΠΟΥ TAYLOR ΜΕ ΑΥΧΕΝ. ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΕΠΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 250 0.25 ΟΡΘ, ΝΧ, ΡΕ, ΦΙ Μ80, Μ81, Μ40, Μ41, Μ42, Μ43, Μ45, Μ46, Μ47, Μ48, Μ49, Q05, Q76, S22, S23, S32, S33 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00164 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΤΥΠΟΥ TAYLOR ΜΕ ΑΥΧΕΝ. ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΣΑΙΟΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΕΠΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 215 0.25 ΟΡΘ, ΝΧ, ΡΕ, ΦΙ Μ80, Μ81, Μ40, Μ41, Μ42, Μ43, Μ45, Μ46, Μ47, Μ48, Μ49, Q05, Q76, S22, S23, S32, S33 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00255 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MILWAKEE ΜΕΧΡΙ 16 ΕΤΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 6-12 ΜΗΝΕΣ, ΑΝΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 1-2 ΕΤΗ 463 0.25 ΟΡΘ M40, M41, M96.2, M96.3, M96.5, Q67.5, Q76.3, Q76.4 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00252 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΟΣΦ. ΜΟΙΡΑΣ GOLDWAIT ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 6-12 ΜΗΝΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ, ΜΕΤΑ 1-2 ΕΤΗ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 107 0.25 ΟΡΘ, ΝΧ S32, S33, M46, M47, M48, M49, M54 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00253 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΟΣΦ. ΜΟΙΡΑΣ GOLDWAIT ΜΕΣΑΙΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 6-12 ΜΗΝΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ, ΜΕΤΑ 1-2 ΕΤΗ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 96 0.25 ΟΡΘ, ΝΧ S32, S33, M46, M47, M48, M49, M54 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00111 ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ ΜΠΑΝΕΛΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ
Δείτε τα προϊόντα!
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 1 ΕΤΟΣ ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 45 0.25 ΟΡΘ, ΝΧ M54, M47, M51 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00106 ΖΩΝΗ ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 1 ΕΤΟΣ ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 35 0.25 ΓΧ, ΠΑΘ, ΓΙ, ΓΑΣΤ K40, K41, K42, K43, K45, K46 ΔΙΑΦΟΡΑ
00112 ΖΩΝΗ ΣΠΛΑΧΝΟΠΤΩΣΕΩΣ ΗΜΙΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 1 ΕΤΟΣ ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 55 0.25 ΓΧ, ΠΑΘ, ΓΙ, ΓΑΣΤ, ΜΓ K40, K41, K42, K43, K45, K46 ΔΙΑΦΟΡΑ
00118 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΟΜΣΣ Η ΘΜΣΣ ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΛΟΡΔΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 6-12 ΜΗΝΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ, ΜΕΤΑ 1-2 ΕΤΗ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 325.5 0.25 ΟΡΘ, ΝΧ M40 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00119 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΟΜΣΣ Η ΘΜΣΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΝΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ Η ΚΟΡΔΟΝΙ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ
Δείτε τα προϊόντα!
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 6-12 ΜΗΝΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ, ΜΕΤΑ 1-2 ΕΤΗ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 411.5 0.25 ΟΡΘ, ΝΧ S22, S23, S32, S33 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00500 ΦΟΥΣΚΩΤΟ ΓΙΛΕΚΟ ΕΞΩΤ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΣΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ 980 0.25 ΟΡΘ, ΝΧ S22, S23, S32, S33 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00498 ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 1 ΕΤΟΣ ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 76 0.25 ΟΡΘ, ΝΧ M54, M47, M51 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00005 ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΜΑΣΤΟΣ 1 ΤΕΜ. ΑΝΑ ΕΤΟΣ/ 2 ΤΕΜ ΣΕ ΔΙΠΛΗ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ 92.78 0 ΟΓΚ, ΓΧ, ΠΛΧ C50, D05 ΔΙΑΦΟΡΑ
00004 ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 2 ΤΕΜ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 53.61 0.25 ΟΓΚ, ΓΧ, ΠΛΧ C50, D05 ΔΙΑΦΟΡΑ
00582 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ ΘΜΣΣ Η ΟΜΣΣ
Δείτε τα προϊόντα!
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 6-12 ΜΗΝΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ, ΜΕΤΑ 1-2 ΕΤΗ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 300 0.25 ΟΡΘ, ΝΧ Q76.2, M43, G95, S22, S23, S32, S33, C79.5, M49, M80 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00583 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΥΠΕΡΕΚΤΑΣΕΩΣ ΘΜΣΣ Η ΟΜΣΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 6-12 ΜΗΝΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ, ΜΕΤΑ 1-2 ΕΤΗ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 300 0.25 ΟΡΘ, ΝΧ Q76.2, M43, G95, S22, S23, S32, S33, C79.5, M49, M80 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00116 ΘΩΡΑΚΟΟΣΦΥΟΜΗΡΟΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΑΠΌ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑ ΛΗΨΗ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΤΗΘΟΥΣ ΕΩΣ 16 ΕΤΩΝ. ΑΦΟΡΑ ΖΕΥΓΟΣ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 2147 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΝΧ, ΦΙ G82, G04.1, G11.4, G81, G83 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00120 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΙΣΧΙΟΥ ΛEIΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΕ ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΟ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ 299.7 0.25 ΟΡΘ M16, S72, S73, Z96.6, T93.1 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00283 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΙΣΧΙΩΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ 139.19999999999999 0.25 ΟΡΘ Q65 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00290 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΙΣΧΙΩΝ ΤΥΠΟΥ PAVLIK ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ 138.4 0.25 ΟΡΘ Q65 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00174 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΝ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΙΣΧΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ 206.25 0.25 ΟΡΘ M16, S72, S73, Z96.6, T93.1 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00187 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΝ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΙΣΧΙΟΥ ΝΕΟΠΡΕΝΙΟΥ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ 88 0.25 ΟΡΘ M16, S72, S73, Z96.6, T93.1 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00188 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΝ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΙΣΧΙΟΥ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ 171.75 0.25 ΟΡΘ M16, S72, S73, Z96.6, T93.1 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00180 ΟΣΦΥΟΜΗΡΟΚΝΗΠΟΔΙΚΟΣ ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΑΠΌ ΑΤΣΑΛΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΟΝΑΤΟΣ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Η ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΡΘΡΩΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ, ΜΕ ΠΔΚ ΑΡΘΡΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 2 ΕΤΗ 575 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΝΧ, ΦΙ G82, G04.1, G11.4, G81, G83 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00178 ΟΣΦΥΟΜΗΡΟΚΝΗΠΟΔΙΚΟΣ ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΑΠΌ ΝΤΟΥΡΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΟΝΑΤΟΣ Η ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΡΘΡΩΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ, ΜΕ ΠΔΚ ΑΡΘΡΩΣΗ, ΜΕ CLETZAK Η ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 2 ΕΤΗ 900 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΝΧ, ΦΙ G82, G04.1, G11.4, G81, G83 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00230 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΜΗΡΟΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΠΔΚ ΑΡΘΡΩΣΗ ΤΥΠΟΥ CLETZAK ΑΠΌ ΤΙΤΑΝΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΆΘΕ 2-3 ΕΤΗ 950 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΝΧ, ΦΙ G81, G80.0, G83, S76, Q68.2, M25, M21, Q74.1, B91, G82, G35, G36, G37 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00243 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΜΗΡΟΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΡΘΡΩΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΠΔΚ ΑΡΘΡΩΣΗ ΤΥΠΟΥ CLETZAK ΑΠΌ ΤΙΤΑΝΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΆΘΕ 2-3 ΕΤΗ 950 0.25 ΟΡΘ, ΝΧ, ΦΙ S76, Q68.2, M25, M21, Q74.1, B91, G82, G35, G36, G37 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00244 ΜΗΡΟΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΑΠΌ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΛΗΨΗ ΓΥΨΙΝΟΥ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΑΠΌ ΝΤΟΥΡΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΜΕ ΑΡΘΡΩΣΗ Κ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΟΝΑΤΟΣ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΣΗ ΠΔΚ, ΕΣΩ Η ΕΞΩ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΆΘΕ 2-3 ΕΤΗ 900 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΝΧ, ΦΙ G81, G80.0, G83, S76, Q68.2, M25, M21, Q74.1, B91, G82, G35, G36, G37 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00245 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΜΗΡΟΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΡΘΡΩΣΗ Η ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΟΝΑΤΟΣ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΜΕ ΠΔΚ ΑΡΘΡΩΣΗ ΤΥΠΟΥ CLETZAK ΑΠΌ ΝΤΟΥΡΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΆΘΕ 2-3 ΕΤΗ 625 0.25 ΟΡΘ, ΝΧ, ΦΙ S76, Q68.2, M25, M21, Q74.1, B91, G82, G35, G36, G37 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00246 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΜΗΡΟΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΡΘΡΩΣΗ Η ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΟΝΑΤΟΣ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΜΕ ΠΔΚ ΑΡΘΡΩΣΗ ΤΥΠΟΥ CLETZAK ΑΠΌ ΑΤΣΑΛΙ-ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΆΘΕ 2-3 ΕΤΗ 790 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΝΧ, ΦΙ G81, G80.0, G83, S76, Q68.2, M25, M21, Q74.1, B91, G82, G35, G36, G37 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00247 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΜΗΡΟΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΡΘΡΩΣΗ Η ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΟΝΑΤΟΣ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΜΕ ΠΔΚ ΑΡΘΡΩΣΗ ΤΥΠΟΥ CLETZAK ΑΠΌ ΑΤΣΑΛΙ-ΜΕΣΑΙΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΆΘΕ 2-3 ΕΤΗ 708 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΝΧ, ΦΙ G81, G80.0, G83, S76, Q68.2, M25, M21, Q74.1, B91, G82, G35, G36, G37 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00225 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΜΗΡΙΑΙΟΣ ΜΕ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟ ΚΑΙ ΠΕΛΜΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗΣ ΜΕ ΖΩΝΗ ΑΠΌ ΤΙΡΑΝΤΑ Η ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ (ΑΠΌ ΑΤΣΑΛΙ Κ ΔΕΡΜΑ)-ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΆΘΕ 2-3 ΕΤΗ 795 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ G81, G80.0, G83, S76, Q68.2, M25, M21, Q74.1, B91, S72, S82, G82, G35, G36, G37 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00226 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΜΗΡΙΑΙΟΣ ΜΕ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟ ΚΑΙ ΠΕΛΜΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗΣ ΜΕ ΖΩΝΗ ΑΠΌ ΤΙΡΑΝΤΑ Η ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ (ΑΠΌ ΑΤΣΑΛΙ Κ ΔΕΡΜΑ)-ΜΕΣΑΙΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΆΘΕ 2-3 ΕΤΗ 714 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ G81, G80.0, G83, S76, Q68.2, M25, M21, Q74.1, B91, S72, S82, G82, G35, G36, G37 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00227 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΜΗΡΙΑΙΟΣ ΜΕ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟ ΚΑΙ ΠΕΛΜΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗΣ ΜΕ ΖΩΝΗ ΑΠΌ ΤΙΡΑΝΤΑ Η ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ (ΑΠΌ ΑΤΣΑΛΙ Κ ΔΕΡΜΑ)-ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΆΘΕ 2-3 ΕΤΗ 641 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ G81, G80.0, G83, S76, Q68.2, M25, M21, Q74.1, B91, S72, S82, G82, G35, G36, G37 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00231 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΜΗΡΙΑΙΟΣ ΜΕ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟ ΚΑΙ ΠΕΛΜΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗΣ (ΑΠΌ ΑΤΣΑΛΙ Κ ΔΕΡΜΑ)-ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΆΘΕ 2-3 ΕΤΗ 715 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ G81, G80.0, G83, S76, Q68.2, M25, M21, Q74.1, B91, S72, S82, G82, G35, G36, G37 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00232 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΜΗΡΙΑΙΟΣ ΜΕ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟ ΚΑΙ ΠΕΛΜΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗΣ (ΑΠΌ ΑΤΣΑΛΙ Κ ΔΕΡΜΑ)-ΜΕΣΑΙΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΆΘΕ 2-3 ΕΤΗ 646 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ G81, G80.0, G83, S76, Q68.2, M25, M21, Q74.1, B91, S72, S82, G82, G35, G36, G37 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00233 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΜΗΡΙΑΙΟΣ ΜΕ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟ ΚΑΙ ΠΕΛΜΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗΣ (ΑΠΌ ΑΤΣΑΛΙ Κ ΔΕΡΜΑ)-ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΆΘΕ 2-3 ΕΤΗ 578 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ G81, G80.0, G83, S76, Q68.2, M25, M21, Q74.1, B91, S72, S82, G82, G35, G36, G37 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00222 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΜΗΡΙΑΙΟΣ ΕΣΩ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΠΌ ΑΤΣΑΛΙ Κ ΔΕΡΜΑ)-ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΆΘΕ 2-3 ΕΤΗ 455 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ G81, G80.0, G83, S76, Q68.2, M25, M21, Q74.1, B91, S72, S82, G82, G35, G36, G37 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00223 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΜΗΡΙΑΙΟΣ ΕΣΩ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΠΌ ΑΤΣΑΛΙ Κ ΔΕΡΜΑ)-ΜΕΣΑΙΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΆΘΕ 2-3 ΕΤΗ 408 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ G81, G80.0, G83, S76, Q68.2, M25, M21, Q74.1, B91, S72, S82, G82, G35, G36, G37 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00224 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΜΗΡΙΑΙΟΣ ΕΣΩ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΠΌ ΑΤΣΑΛΙ Κ ΔΕΡΜΑ)-ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΆΘΕ 2-3 ΕΤΗ 370 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ G81, G80.0, G83, S76, Q68.2, M25, M21, Q74.1, B91, S72, S82, G82, G35, G36, G37 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00216 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΜΗΡΙΑΙΟΣ ΕΣΩ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΖΩΝΗ (ΑΠΌ ΑΤΣΑΛΙ Κ ΔΕΡΜΑ)-ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΆΘΕ 2-3 ΕΤΗ 533 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ G81, G80.0, G83, S76, Q68.2, M25, M21, Q74.1, B91, S72, S82, G82, G35, G36, G37 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00217 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΜΗΡΙΑΙΟΣ ΕΣΩ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΖΩΝΗ (ΑΠΌ ΑΤΣΑΛΙ Κ ΔΕΡΜΑ)-ΜΕΣΑΙΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΆΘΕ 2-3 ΕΤΗ 476 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ G81, G80.0, G83, S76, Q68.2, M25, M21, Q74.1, B91, S72, S82, G82, G35, G36, G37 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00218 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΜΗΡΙΑΙΟΣ ΕΣΩ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΖΩΝΗ (ΑΠΌ ΑΤΣΑΛΙ Κ ΔΕΡΜΑ)-ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΆΘΕ 2-3 ΕΤΗ 430 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ G81, G80.0, G83, S76, Q68.2, M25, M21, Q74.1, B91, S72, S82, G82, G35, G36, G37 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00219 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΜΗΡΙΑΙΟΣ ΕΣΩ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΖΩΝΗ ΠΛΑΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ (ΑΠΌ ΑΤΣΑΛΙ Κ ΔΕΡΜΑ)-ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΆΘΕ 2-3 ΕΤΗ 646 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ G81, G80.0, G83, S76, Q68.2, M25, M21, Q74.1, B91, S72, S82, G82, G35, G36, G37 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00220 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΜΗΡΙΑΙΟΣ ΕΣΩ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΖΩΝΗ ΠΛΑΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ (ΑΠΌ ΑΤΣΑΛΙ Κ ΔΕΡΜΑ)-ΜΕΣΑΙΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΆΘΕ 2-3 ΕΤΗ 578 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ G81, G80.0, G83, S76, Q68.2, M25, M21, Q74.1, B91, S72, S82, G82, G35, G36, G37 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00221 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΜΗΡΙΑΙΟΣ ΕΣΩ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΖΩΝΗ ΠΛΑΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ (ΑΠΌ ΑΤΣΑΛΙ Κ ΔΕΡΜΑ)-ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΆΘΕ 2-3 ΕΤΗ 522 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ G81, G80.0, G83, S76, Q68.2, M25, M21, Q74.1, B91, S72, S82, G82, G35, G36, G37 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00210 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΜΗΡΙΑΙΟΣ ΕΞΩ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΠΌ ΑΤΣΑΛΙ Κ ΔΕΡΜΑ)-ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΆΘΕ 2-3 ΕΤΗ 455 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ G81, G80.0, G83, S76, Q68.2, M25, M21, Q74.1, B91, S72, S82, G82, G35, G36, G37 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00212 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΜΗΡΙΑΙΟΣ ΕΞΩ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΠΌ ΑΤΣΑΛΙ Κ ΔΕΡΜΑ)-ΜΕΣΑΙΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΆΘΕ 2-3 ΕΤΗ 408 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ G81, G80.0, G83, S76, Q68.2, M25, M21, Q74.1, B91, S72, S82, G82, G35, G36, G37 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00214 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΜΗΡΙΑΙΟΣ ΕΞΩ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΠΌ ΑΤΣΑΛΙ Κ ΔΕΡΜΑ)-ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΆΘΕ 2-3 ΕΤΗ 370 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ G81, G80.0, G83, S76, Q68.2, M25, M21, Q74.1, B91, S72, S82, G82, G35, G36, G37 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00203 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΜΗΡΙΑΙΟΣ ΕΞΩ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΖΩΝΗ (ΑΠΌ ΑΤΣΑΛΙ Κ ΔΕΡΜΑ)-ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΆΘΕ 2-3 ΕΤΗ 530 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ G81, G80.0, G83, S76, Q68.2, M25, M21, Q74.1, B91, S72, S82, G82, G35, G36, G37 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00204 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΜΗΡΙΑΙΟΣ ΕΞΩ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΖΩΝΗ (ΑΠΌ ΑΤΣΑΛΙ Κ ΔΕΡΜΑ)-ΜΕΣΑΙΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΆΘΕ 2-3 ΕΤΗ 476 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ G81, G80.0, G83, S76, Q68.2, M25, M21, Q74.1, B91, S72, S82, G82, G35, G36, G37 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00205 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΜΗΡΙΑΙΟΣ ΕΞΩ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΖΩΝΗ (ΑΠΌ ΑΤΣΑΛΙ Κ ΔΕΡΜΑ)-ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΆΘΕ 2-3 ΕΤΗ 431 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ G81, G80.0, G83, S76, Q68.2, M25, M21, Q74.1, B91, S72, S82, G82, G35, G36, G37 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00206 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΜΗΡΙΑΙΟΣ ΕΞΩ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΖΩΝΗ ΠΛΑΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ (ΑΠΌ ΑΤΣΑΛΙ Κ ΔΕΡΜΑ)-ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΆΘΕ 2-3 ΕΤΗ 640 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ G81, G80.0, G83, S76, Q68.2, M25, M21, Q74.1, B91, S72, S82, G82, G35, G36, G37 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00207 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΜΗΡΙΑΙΟΣ ΕΞΩ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΖΩΝΗ ΠΛΑΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ (ΑΠΌ ΑΤΣΑΛΙ Κ ΔΕΡΜΑ)-ΜΕΣΑΙΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΆΘΕ 2-3 ΕΤΗ 578 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ G81, G80.0, G83, S76, Q68.2, M25, M21, Q74.1, B91, S72, S82, G82, G35, G36, G37 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00208 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΜΗΡΙΑΙΟΣ ΕΞΩ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΖΩΝΗ ΠΛΑΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ (ΑΠΌ ΑΤΣΑΛΙ Κ ΔΕΡΜΑ)-ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΆΘΕ 2-3 ΕΤΗ 522 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ G81, G80.0, G83, S76, Q68.2, M25, M21, Q74.1, B91, S72, S82, G82, G35, G36, G37 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00209 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΜΗΡΙΑΙΟΣ ΕΞΩ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΠΟΔΗΜΑ Κ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΜΠΑΡΑ, ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΑΡΘΡΩΣΗ (ΑΠΌ ΑΤΣΑΛΙ Κ ΔΕΡΜΑ)-ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΆΘΕ 2-3 ΕΤΗ 455 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ G81, G80.0, G83, S76, Q68.2, M25, M21, Q74.1, B91, S72, S82, G82, G35, G36, G37 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00433 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΜΗΡΙΑΙΟΣ ΕΞΩ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΠΟΔΗΜΑ Κ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΜΠΑΡΑ, ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΑΡΘΡΩΣΗ (ΑΠΌ ΑΤΣΑΛΙ Κ ΔΕΡΜΑ)-ΜΕΣΑΙΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΆΘΕ 2-3 ΕΤΗ 408 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ G81, G80.0, G83, S76, Q68.2, M25, M21, Q74.1, B91, S72, S82, G82, G35, G36, G37 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00434 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΜΗΡΙΑΙΟΣ ΕΞΩ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΠΟΔΗΜΑ Κ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΜΠΑΡΑ, ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΑΡΘΡΩΣΗ (ΑΠΌ ΑΤΣΑΛΙ Κ ΔΕΡΜΑ)-ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΆΘΕ 2-3 ΕΤΗ 370 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ G81, G80.0, G83, S76, Q68.2, M25, M21, Q74.1, B91, S72, S82, G82, G35, G36, G37 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00297 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΗΡΕΜΙΑΣ Μ.Κ.Π. ΑΠΌ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΣΩ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΆΘΕ 2-3 ΕΤΗ 247.8 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ Q66, M21, M24, M25.6, M19 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00294 ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ 74 0.25 ΟΡΘ S72, S82, S83 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00117 ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΜΕ ΑΡΘΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ (ΜΕ ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΟ) ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ 115 0.25 ΟΡΘ S83, S72, S82 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00249 ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΜΕ ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΟ
Δείτε τα προϊόντα!
ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ 45 0.25 ΟΡΘ S83, S72, S82 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00186 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΡΑΙΒΟΤΗΤΑΣ-ΒΛΑΙΣΟΤΗΤΑΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ 309 0.25 ΟΡΘ Q74.1, Q68, M17, M21 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00575 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ 79 0.25 ΟΡΘ S83 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00417 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ 79 0.25 ΟΡΘ S83 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00200 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΚΝΗΜΙΑΙΟΣ ΑΠΌ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΆΘΕ 2-3 ΕΤΗ 183 0.25 ΟΡΘ S82 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00199 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΚΝΗΜΙΑΙΟΣ ΜΕ ΜΗΡΙΑΙΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΣΩ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 6 ΜΗΝΕΣ 88 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ Q66, M21, M24, M25.6, M19, G82, G35, G36, G37, G80, G81, G83, Q68, Q74 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00193 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΚΝΗΜΙΑΙΟΣ ΕΞΩ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΑΝΥΨΩΣΕΩΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ CLETZAK-ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΆΘΕ 2-3 ΕΤΗ 260 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ Q66, M21, M24, M25.6, M19, G82, G35, G36, G37, G80, G81, G83, Q68, Q74 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00194 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΚΝΗΜΙΑΙΟΣ ΕΞΩ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΑΝΥΨΩΣΕΩΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ CLETZAK-ΜΕΣΑΙΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΆΘΕ 2-3 ΕΤΗ 232 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ Q66, M21, M24, M25.6, M19, G82, G35, G36, G37, G80, G81, G83, Q68, Q74 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00585 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ ΑΠΌ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΚΑΤΟΠΙΝ ΛΗΨΕΩΣ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ) ΕΣΩ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΆΘΕ 2-3 ΕΤΗ 232 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ Q66, M21, M24, M25.6, M19, G82, G35, G36, G37, G80, G81, G83, Q68, Q74 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00197 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ ΜΕ ΑΤΕΡΜΟΝΑ ΚΟΧΛΙΑ ΓΙΑ ΙΠΠΟΠΟΔΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΆΘΕ 2-3 ΕΤΗ 312 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ Q66, M21, M24, M25.6, M19, G82, G35, G36, G37, G80, G81, G83, Q68, Q74 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00192 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ ΑΠΌ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΚΑΤΟΠΙΝ ΛΗΨΕΩΣ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ) ΕΣΩ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΜΨΗΣ-ΕΚΤΑΣΗΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΆΘΕ 2-3 ΕΤΗ 257.5 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ Q66, M21, M24, M25.6, M19, G82, G35, G36, G37, G80, G81, G83, Q68, Q74 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00195 ΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΡΘΡΩΣΗ ΠΔΚ Κ ΖΕΥΓΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΆΘΕ 2-3 ΕΤΗ–ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΤΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 210 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ Q66, M21, M24, M25.6, M19, G82, G35, G36, G37, G80, G81, G83, Q68, Q74 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ ΑΠΌ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΚΑΤΟΠΙΝ ΛΗΨΕΩΣ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ) ΕΣΩ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΆΘΕ 2-3 ΕΤΗ 232 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ Q66, M21, M24, M25.6, M19 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00198 ΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ SARMIENTO ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΆΘΕ 2-3 ΕΤΗ 197 0.25 ΟΡΘ S82 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00287 ΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΜΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ AIRCAST-GELCAST
Δείτε τα προϊόντα!
ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ 44 0.25 ΟΡΘ S93 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00288 ΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΣΩ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 1-2 ΕΤΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΟΝΙΜΕΣ ΜΗ ΙΑΣΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 64 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ Q66, M21, M24, M25.6, M19 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00184 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΔΙΠΛΟΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΔΚ ΜΕ ΠΕΛΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΣΤΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ Η ΣΑΝΔΑΛΕΤΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 1-2 ΕΤΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΟΝΙΜΕΣ ΜΗ ΙΑΣΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 256.89999999999998 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ Q66, M21, M24, M25.6, M19 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00295 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΕ ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΟ
Δείτε τα προϊόντα!
ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ 110 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ Q66, M21, M24, M25.6, M19, S82, S92, S93 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00296 ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΠΔ ΑΠΌ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΣΩ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ
Δείτε τα προϊόντα!
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 1-2 ΕΤΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΟΝΙΜΕΣ ΜΗ ΙΑΣΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 123 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ Q66, M21, M24, M25.6, M19 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00502 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ, ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Κ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 1-2 ΕΤΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΟΝΙΜΕΣ ΜΗ ΙΑΣΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 332 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ Q66, M21, M24, M25.6, M19, S82, S92, S93 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00413 ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΛΜΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΓΥΨΙΝΟΥ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΙΔΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ, ΕΝΗΛΙΚΕΣ 12 ΜΗΝΕΣ 89.6 0.25 ΟΡΘ, ΦΙ S98, Q72.3, Q72.8, Q72, 9, Q73 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00068 ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΆΘΕ 2 ΕΤΗ 40 0.25 ΝΡ, ΦΙ G04.1, G11.4, G80.0, G81, G82, G83 ΔΙΑΦΟΡΑ
00099 ΕΡΕΣΙΝΩΤΟ 46 0.25 ΝΡ, ΦΙ G04.1, G11.4, G80.0, G81, G82, G35, G36, G37, G70, G73 ΔΙΑΦΟΡΑ
00379 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΠΟΤΕΣ Η ΣΚΑΡΠΙΝΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΌ 4 ΕΚΑΤΟΣΤΑ Η ΤΕΤΟΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Νο 0-25 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΙΔΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ, ΕΝΗΛΙΚΕΣ 12 ΜΗΝΕΣ 160 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ G80, G81, G82, G83, G70, G71, G72, Q66, M21, B91, G60, G61, G62, Q72.8 ΔΙΑΦΟΡΑ
00380 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΠΟΤΕΣ Η ΣΚΑΡΠΙΝΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 4 ΕΚΑΤΟΣΤΑ Η ΤΕΤΟΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Νο 26-35 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΙΔΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ, ΕΝΗΛΙΚΕΣ 12 ΜΗΝΕΣ 200 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ G80, G81, G82, G83, G70, G71, G72, Q66, M21, B91, G60, G61, G62, Q72.8 ΔΙΑΦΟΡΑ
00381 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΠΟΤΕΣ Η ΣΚΑΡΠΙΝΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 4 ΕΚΑΤΟΣΤΑ Η ΤΕΤΟΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Νο >35 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΙΔΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ, ΕΝΗΛΙΚΕΣ 12 ΜΗΝΕΣ 250 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ G80, G81, G82, G83, G70, G71, G72, Q66, M21, B91, G60, G61, G62, Q72.8 ΔΙΑΦΟΡΑ
00382 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΠΟΤΕΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΕΩΣ 4 ΕΚΑΤΟΣΤΑ Νο 0-25 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΙΔΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ, ΕΝΗΛΙΚΕΣ 12 ΜΗΝΕΣ 110 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ G80, G81, G82, G83, G70, G71, G72, Q66, M21, B91, G60, G61, G62, Q72.8 ΔΙΑΦΟΡΑ
00383 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΠΟΤΕΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΕΩΣ 4 ΕΚΑΤΟΣΤΑ Νο 26-35 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΙΔΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ, ΕΝΗΛΙΚΕΣ 12 ΜΗΝΕΣ 153 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ G80, G81, G82, G83, G70, G71, G72, Q66, M21, B91, G60, G61, G62, Q72.8 ΔΙΑΦΟΡΑ
00384 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΠΟΤΕΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΕΩΣ 4 ΕΚΑΤΟΣΤΑ Νο >35 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΙΔΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ, ΕΝΗΛΙΚΕΣ 12 ΜΗΝΕΣ 170 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ G80, G81, G82, G83, G70, G71, G72, Q66, M21, B91, G60, G61, G62, Q72.8 ΔΙΑΦΟΡΑ
00385 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΠΟΤΕΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΒΡΑΧΥΝΣΗ Νο 0-25 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΙΔΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ, ΕΝΗΛΙΚΕΣ 12 ΜΗΝΕΣ 57 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ G80, G81, G82, G83, G70, G71, G72, Q66, M21, B91, G60, G61, G62 ΔΙΑΦΟΡΑ
00386 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΠΟΤΕΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΒΡΑΧΥΝΣΗ Νο 26-35 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΙΔΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ, ΕΝΗΛΙΚΕΣ 12 ΜΗΝΕΣ 70 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ G80, G81, G82, G83, G70, G71, G72, Q66, M21, B91, G60, G61, G62 ΔΙΑΦΟΡΑ
00387 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΠΟΤΕΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΒΡΑΧΥΝΣΗ Νο >35 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΙΔΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ, ΕΝΗΛΙΚΕΣ 12 ΜΗΝΕΣ 85 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ G80, G81, G82, G83, G70, G71, G72, Q66, M21, B91, G60, G61, G62 ΔΙΑΦΟΡΑ
00389 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΣΚΑΡΠΙΝΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΕΩΣ 4 ΕΚΑΤΟΣΤΑ Νο 0-25 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΙΔΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ, ΕΝΗΛΙΚΕΣ 12 ΜΗΝΕΣ 108 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ G80, G81, G82, G83, G70, G71, G72, Q66, M21, B91, G60, G61, G62, Q72.8 ΔΙΑΦΟΡΑ
00390 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΣΚΑΡΠΙΝΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΕΩΣ 4 ΕΚΑΤΟΣΤΑ Νο 26-35 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΙΔΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ, ΕΝΗΛΙΚΕΣ 12 ΜΗΝΕΣ 136 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ G80, G81, G82, G83, G70, G71, G72, Q66, M21, B91, G60, G61, G62, Q72.8 ΔΙΑΦΟΡΑ
00391 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΣΚΑΡΠΙΝΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΕΩΣ 4 ΕΚΑΤΟΣΤΑ Νο >35 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΙΔΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ, ΕΝΗΛΙΚΕΣ 12 ΜΗΝΕΣ 165 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ G80, G81, G82, G83, G70, G71, G72, Q66, M21, B91, G60, G61, G62, Q72.8 ΔΙΑΦΟΡΑ
00392 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΣΚΑΡΠΙΝΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΒΡΑΧΥΝΣΗ Νο 0-25 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΙΔΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ, ΕΝΗΛΙΚΕΣ 12 ΜΗΝΕΣ 51 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ G80, G81, G82, G83, G70, G71, G72, Q66, M21, B91, G60, G61, G62 ΔΙΑΦΟΡΑ
00393 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΣΚΑΡΠΙΝΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΒΡΑΧΥΝΣΗ Νο 26-35 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΙΔΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ, ΕΝΗΛΙΚΕΣ 12 ΜΗΝΕΣ 68 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ G80, G81, G82, G83, G70, G71, G72, Q66, M21, B91, G60, G61, G62 ΔΙΑΦΟΡΑ
00394 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΣΚΑΡΠΙΝΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΒΡΑΧΥΝΣΗ Νο >35 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΙΔΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ, ΕΝΗΛΙΚΕΣ 12 ΜΗΝΕΣ 85 0.25 ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ G80, G81, G82, G83, G70, G71, G72, Q66, M21, B91, G60, G61, G62 ΔΙΑΦΟΡΑ
00422 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ-ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΕΚΛΙΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Δείτε τα προϊόντα!
ΚΆΘΕ 3 ΕΤΗ 68 0.25 ΝΡ, ΦΙ G04.1, G11.4, G80.0, G81, G82, G35, G36, G37, G70, G73 ΔΙΑΦΟΡΑ
00423 ΣΤΡΩΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΣ
Δείτε τα προϊόντα!
ΚΆΘΕ 1 ΕΤΟΣ 52 0.25 ΝΡ, ΦΙ G04.1, G11.4, G80.0, G81, G82, G35, G36, G37, G70, G73 ΔΙΑΦΟΡΑ
00566 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΔΙΑΒΗΤΗ ΜΕ ΕΝΘΕΤΑ ΠΕΛΜΑΤΑ, ΖΕΥΓΟΣ
Δείτε τα προϊόντα!
2 ΖΕΥΓΗ ΚΆΘΕ 2 ΕΤΗ 115.2 0.25 ΕΝΔ, ΠΘ, ΓΙ, ΟΡΘ, ΦΙ, ΑΓΓΧ E10, E11, E12, E13, E14 ΔΙΑΦΟΡΑ
00567 ΠΕΛΜΑ ΔΙΑΒΗΤΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΆΘΕ 1 ΕΤΟΣ 34 0.25 ΕΝΔ, ΠΘ, ΓΙ, ΟΡΘ, ΦΙ, ΑΓΓΧ E10.4, E10.5, E11.4, E11.5, E12.4, E12.5, E13.4, E13.5, E14.4, E14.5, M14.6 ΔΙΑΦΟΡΑ
00568 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΔΙΑΒΗΤΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΛΗΨΗΣ ΓΥΨΙΝΟΥ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ, ΖΕΥΓΟΣ ΚΆΘΕ 2 ΕΤΗ 330 0.25 ΕΝΔ, ΠΘ, ΓΙ, ΟΡΘ, ΦΙ, ΑΓΓΧ E10.4, E10.5, E11.4, E11.5, E12.4, E12.5, E13.4, E13.5, E14.4, E14.5, M14.6 ΔΙΑΦΟΡΑ
00569 ΜΠΟΤΑ ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ (AIRCAST) ANA TEMAXIO ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ 69 0.25 ΕΝΔ, ΠΘ, ΓΙ, ΟΡΘ, ΦΙ, ΑΓΓΧ E10.5, E11.5, E12.5, E13.5 E14.5, M14.6 ΔΙΑΦΟΡΑ
00570 ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ (HALF SHOES) ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ 38 0.25 ΕΝΔ, ΠΘ, ΓΙ, ΟΡΘ, ΦΙ, ΑΓΓΧ E10.5, E11.5, E12.5, E13.5, E14.5, M14.6 ΔΙΑΦΟΡΑ
00571 ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ (CAST) ANA TEMAXIO ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ 261 0.25 ΕΝΔ, ΠΘ, ΓΙ, ΟΡΘ, ΦΙ, ΑΓΓΧ E10.5, E11.5, E12.5, E13.5, E14.5, M14.6 ΔΙΑΦΟΡΑ
00522 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ(ΓΕΡΑΝΑΚΙ)
Δείτε τα προϊόντα!
ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ/ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΑΖΙ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ(266)-Η ΤΙΜΗ ΕΊΝΑΙ ΜΕ ΤΟ ΜΟΤΕΡ 665 0.25 ΝΡ, ΦΙ G04.1, G11.4, G80.0, G81, G82 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00587 ΜΟΤΕΡ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΑ 5 ΕΤΗ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 250 0.25 ΝΡ, ΦΙ G04.1, G11.4, G80.0, G81, G82 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00493 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ – ΝΟΣΟΚΟMΕΙΑΚΗ ΚΛΙΝΗ
Δείτε τα προϊόντα!
ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ/ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΑΖΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ (255) 224.7 0.25 ΝΡ, ΦΙ G04.1, G11.4, G80.0, G81, G82, G35, G36, G37, G70, G73 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00494 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ -ΖΕΥΓΟΣ ΠΛΑΙΝΩΝ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ 92 0.25 ΝΡ, ΦΙ G04.1, G11.4, G80.0, G81, G82, G35, G36, G37, G70, G73 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00495 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ – ΑΝΑΡΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΞΗ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ 80.8 0.25 ΝΡ, ΦΙ G04.1, G11.4, G80.0, G81, G82, G35, G36, G37, G70, G73 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00496 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ- 4 ΡΟΔΕΣ ΜΕ ΦΡΕΝΑ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ 66.400000000000006 0.25 ΝΡ, ΦΙ G04.1, G11.4, G80.0, G81, G82, G35, G36, G37, G70, G73 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00497 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ – ΣΤΡΩΜΑ ΑΦΡΟΛΕΞ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 3 ΕΤΗ 69.599999999999994 0.25 ΝΡ, ΦΙ G04.1, G11.4, G80.0, G81, G82, G35, G36, G37, G70, G73 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00586 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΛΗΡΕΣ
Δείτε τα προϊόντα!
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ 3 ΕΤΗ/ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΑΖΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ (250) 1000 0.25 ΝΡ, ΦΙ G04.1, G11.4, G80.0, G81, G82, G35, G36, G37, G70, G73 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00406 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΙΔΙΑ ΚΆΘΕ 4 ΕΤΗ, ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΆΘΕ 6-7 ΕΤΗ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ/ΔΕΝ ΣΥΓΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ(267-268, 270-272) 2150 0.25 ΝΡ, ΦΙ, ΟΡΘ G04.1, G11.4, G80.0, G81, G82, G10, G11, G12, G13, G35, G36, G37, G60, G61, G62, G63, G64, G70, G71, G72, G73 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00050 ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΑΠΛΟ
Δείτε τα προϊόντα!
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 4- ΕΤΗ ΛΟΓΩ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗΣ ΦΘΟΡΑΣ/ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΒΑΔΙΣΗΣ 161 0.25 ΝΡ, ΦΙ, ΟΡΘ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00051 ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Δείτε τα προϊόντα!
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 4- ΕΤΗ ΛΟΓΩ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗΣ ΦΘΟΡΑΣ/ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΒΑΔΙΣΗΣ 445 0.25 ΝΡ, ΦΙ, ΟΡΘ G04.1, G11.4, G80.0, G82, G35, G36, G37 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00054 ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ
Δείτε τα προϊόντα!
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 4- ΕΤΗ ΛΟΓΩ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗΣ ΦΘΟΡΑΣ 1080 0.25 ΝΡ, ΦΙ, ΟΡΘ G04.1, G11.4, G80.0, G82, G35, G36, G37 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00061 ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΆΘΕ 4 ΕΤΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΧΡΙ 16 ΕΤΩΝ.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑ 2 ΕΤΗ 1045 0.25 ΝΡ, ΦΙ, ΟΡΘ G04.1, G11.4, G80.0, G82, G35, G36, G37 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00113 ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΠΛΟ
Δείτε τα προϊόντα!
18-65 ΕΤΩΝ, ΦΥΣΙΟΛΟΓ. ΑΝΤΙΛΗΨΗ, ΠΝΕΥΜ. ΙΚΑΝΟΤ, ΟΡΑΣΗ, ΑΚΟΗ, ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ/ΑΝΤΙΚΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 6 ΕΤΗ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤ.ΦΘΟΡΑ 2310 0.25 ΝΡ, ΦΙ, ΟΡΘ G04.1, G11.4, G80.0, G82 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00114 ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ
Δείτε τα προϊόντα!
18-65 ΕΤΩΝ, ΦΥΣΙΟΛΟΓ. ΑΝΤΙΛΗΨΗ, ΠΝΕΥΜ. ΙΚΑΝΟΤ, ΟΡΑΣΗ, ΑΚΟΗ, ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ/ΑΝΤΙΚΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 6 ΕΤΗ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤ.ΦΘΟΡΑ/ΑΥΞΗΜΕΝΟ Σ.Β. Η ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΟΙΚΙΑ 3486 0.25 ΝΡ, ΦΙ, ΟΡΘ G04.1, G11.4, G80.0, G82 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00588 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑΠ. ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΆΘΕ 4 ΕΤΗ 140 0.25 ΝΡ, ΦΙ, ΟΡΘ G04.1, G11.4, G80.0, G82 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00042 ΕΙΔΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΒΑΡΟΥΣ 30 ΚΙΛΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΣΥΝΕΧΗ ΑΝΤΙΣΠΑΣΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ 1290 0.25 ΝΡ, ΦΙ, ΟΡΘ G04.1, G11.4, G82 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00043 ΕΙΔΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΒΑΡΟΥΣ 30 ΚΙΛΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΣΥΝΕΧΗ ΑΝΤΙΣΠΑΣΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ 2130 0.25 ΝΡ, ΦΙ, ΟΡΘ G80.0, G82 , G81, G83 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00041 ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5-6 ΕΤΗ ΛΟΓΩ ΟΛΟΚΛΗΤΩΤΙΚΗΣ ΦΘΟΡΑΣ/ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΑΖΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ(248) 665 0.25 ΝΡ, ΦΙ, ΟΡΘ G04.1, G11.4, G80.0, G82 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00044 ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΔΙΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΙΔΙΑ ΚΆΘΕ 2-3 ΕΤΗ, ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΕΩΣ 5-6 ΕΤΗ/ΕΩΣ 60 ΕΤΩΝ/ΔΕΝ ΣΥΓΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΗΡΟΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ(166-171)/ΔΕΝ ΣΥΓΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΤΟ 256, 268 2575 0.25 ΝΡ, ΦΙ, ΟΡΘ G04.1, G11.4, G82 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00040 ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΔΙΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΙΔΙΑ ΚΆΘΕ 2-3 ΕΤΗ, ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΕΩΣ 5-6 ΕΤΗ/ΕΩΣ 60 ΕΤΩΝ/ΔΕΝ ΣΥΓΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΗΡΟΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ(166-171)/ΔΕΝ ΣΥΓΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΤΟ 256, 267 2575 0.25 ΝΡ, ΦΙ, ΟΡΘ G04.1, G11.4, G82 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00407 ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΟ -WC ΑΝΤΙΚΑΣΤΑΣΗ ΚΆΘΕ 5-6 ΕΤΗ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ/ΕΩΣ 16 ΕΤΩΝ 810 0.25 ΝΡ, ΦΙ, ΟΡΘ, ΠΔ G04.1, G11.4, G80.0, G81, G82, G10, G11, G12, G13, G35, G36, G37, G60, G61, G62, G63, G64, G70, G71, G72, G73 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00311 ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΙΔΙΑ ΚΆΘΕ 3 ΕΤΗ, ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑ 15 ΕΤΗ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ/ΕΩΣ 65 ΕΤΩΝ/ΔΕΝ ΣΥΓΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟ 256, 267, 268 575 0.25 ΝΡ, ΦΙ, ΟΡΘ G04.1, G11.4, G80.0, G81, G82, G10, G11, G12, G13, G35, G36, G37, G60, G61, G62, G63, G64, G70, G71, G72, G73 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00308 ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΙΔΙΑ ΚΆΘΕ 3 ΕΤΗ, ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑ 15 ΕΤΗ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ/ΕΩΣ 65 ΕΤΩΝ/ΔΕΝ ΣΥΓΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟ 256, 267, 268 1603 0.25 ΝΡ, ΦΙ, ΟΡΘ G04.1, G11.4, G80.0, G81, G82, G10, G11, G12, G13, G35, G36, G37, G60, G61, G62, G63, G64, G70, G71, G72, G73 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00307 ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 3
Δείτε τα προϊόντα!
18-65 ΕΤΩΝ ΜΟΝΟ/ΑΝΤΙΚΑΣΤΑΣΗ 15 ΕΤΗ/ΔΕΝ ΣΥΓΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟ 256, 267, 268 2350 0.25 ΝΡ, ΦΙ, ΟΡΘ G04.1, G11.4, G80.0, G81, G82, G10, G11, G12, G13, G35, G36, G37, G60, G61, G62, G63, G64, G70, G71, G72, G73 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00280 ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ ΤΥΦΛΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ 6 ΜΗΝΕΣ 50 0.25 ΟΦΘ Η54 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00329 ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΟΥΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ (ROLLATOR) ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ
Δείτε τα προϊόντα!
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ 2 ΕΤΗ 295.8 0.25 ΝΡ, ΦΙ, ΟΡΘ G04.1, G11.4, G80.0, G81, G82, G10, G11, G12, G13, G35, G36, G37, G60, G61, G62, G63, G64, G70, G71, G72, G73 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00330 ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΟΥΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΜΕ ΦΟΥΣΚΩΤΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΦΡΕΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ 3 ΕΤΗ 246 0.25 ΝΡ, ΦΙ, ΟΡΘ G04.1, G11.4, G80.0, G81, G82, G10, G11, G12, G13, G35, G36, G37, G60, G61, G62, G63, G64, G70, G71, G72, G73 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00281 ΜΠΟΥΣΟΥΛΙΣΤΡΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ 3 ΕΤΗ/ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ 208.8 0.25 ΝΡ, ΦΙ, ΟΡΘ, ΠΔ G04.1, G11.4, G80.0, G81, G82, G10, G11, G12, G13, G35, G36, G37, G60, G61, G62, G63, G64, G70, G71, G72, G73 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00306 ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΠΕΡΙΠΑΤΗΤΟΥΡΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ 3 ΕΤΗ/ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 16 ΕΤΩΝ 925 0.25 ΝΡ, ΦΙ, ΟΡΘ, ΠΔ G04.1, G11.4, G80.0, G81, G82, G10, G11, G12, G13, G35, G36, G37, G60, G61, G62, G63, G64, G70, G71, G72, G73 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00135 ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΡΟΔΕΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ 3 ΕΤΗ/ΕΩΣ 6 ΕΤΩΝ 675 0.25 ΝΡ, ΦΙ, ΟΡΘ G80 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00136 ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΤΡΙΓΩΝΟ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΙΣΧΙΩΝ, ΜΠΡΑΤΣΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΈΝΑ ΥΠΟΠΟΔΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ 3 ΕΤΗ/ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ 1130 0.25 ΝΡ, ΦΙ, ΟΡΘ G80 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00134 ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΠΌ ΕΙΔΙΚΟ ΕΛΑΦΡΥ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΛΗΨΕΩΣ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ – ΚΟΡΜΟΥ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΛΑΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ ΑΝΑ 2 ΕΤΗ.ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ/ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ 2600 0.25 ΝΡ, ΦΙ, ΟΡΘ Q67, Q76, Q77, G71, G72, M40, M41, M42, M43 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00133 ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΠΌ ΕΙΔΙΚΟ ΕΛΑΦΡΥ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΛΗΨΕΩΣ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ – ΚΟΡΜΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΛΑΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ ΑΝΑ 2 ΕΤΗ.ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ/ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ 2800 0.25 ΝΡ, ΦΙ, ΟΡΘ Q67, Q76, Q77, G71, G72, M40, M41, M42, M43 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00364 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΙΜΑΝΤΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΩΠΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΛΑΦΡΥ ΥΛΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ ΑΝΑ 2 ΕΤΗ.ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ/ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ 325 0.25 ΝΡ, ΦΙ, ΟΡΘ Q67, Q76, Q77, G71, G72, M40, M41, M42, M43 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00365 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΤΗΘΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΛΑΦΡΥ ΥΛΙΚΟ (Κ.Λ.Π ΣΤΟΙΧΕΙΟ 16 ΕΓΚ.39/06) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ ΑΝΑ 2 ΕΤΗ.ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ/ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ 50 0.25 ΝΡ, ΦΙ, ΟΡΘ Q67, Q76, Q77, G71, G72, M40, M41, M42, M43 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00092 ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΛΑΦΡΥ ΥΛΙΚΟ (Κ.Λ.Π ΣΤΟΙΧΕΙΟ 16 ΕΓΚ.39/06) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ ΑΝΑ 2 ΕΤΗ.ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ/ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ 1350 0.25 ΝΡ, ΦΙ, ΟΡΘ Q67, Q76, Q77, G71, G72, M40, M41, M42, M43 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΠΌ ΕΙΔΙΚΟ ΕΛΑΦΡΥ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΛΗΨΕΩΣ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ-ΚΟΡΜΟΥ ΜΕ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ ΑΝΑ 2 ΕΤΗ.ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ/ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ 3950 0.25 ΝΡ, ΦΙ, ΟΡΘ Q67, Q76, Q77, G71, G72, M40, M41, M42, M43 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΠΌ ΕΙΔΙΚΟ ΕΛΑΦΡΥ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΛΗΨΕΩΣ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ-ΚΟΡΜΟΥ ΜΕ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ. ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΛΑΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ ΑΝΑ 2 ΕΤΗ.ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ/ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ 4150 0.25 ΝΡ, ΦΙ, ΟΡΘ Q67, Q76, Q77, G71, G72, M40, M41, M42, M43 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00271 ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Η ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΑΠΌ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ. ΜΕ ΑΕΡΑ Η ΑΕΡΟΚΥΨΕΛΕΣ
Δείτε τα προϊόντα!
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ 2 ΕΤΗ 245 0.25 ΝΡ, ΦΙ G04.1, G11.4, G80.0, G81, G82, G35, G36, G37, G70, G73 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00273 ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Η ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΑΠΌ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ 2 ΕΤΗ 210 0.25 ΝΡ, ΦΙ G04.1, G11.4, G80.0, G81, G82, G35, G36, G37, G70, G73 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00371 ΣΤΡΩΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΠΌ ΑΦΡΩΔΕΣ ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ 3 ΕΤΗ/ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ 50 0.25 όλες πλην ΜΓ, ΩΡΛ, ΠΝ, ΠΝΕΥΜ, ΠΛΑΣΤ, ΠΛΧ, ΟΓΚ, ΟΓΚΟΛ, ΠΑΘ, ΠΘ, ΟΦΘ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00363 ΡΟΛΛΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ 3 ΕΤΗ 50 0.25 όλες πλην ΜΓ, ΩΡΛ, ΠΝ, ΠΝΕΥΜ, ΠΛΑΣΤ, ΠΛΧ, ΟΓΚ, ΟΓΚΟΛ, ΠΑΘ, ΠΘ, ΟΦΘ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00346 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. ΘΗΚΗ ΜΗΡΟΥ Η ΚΝΗΜΗΣ. Θ1 CARBON ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 1150 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, S88, T13.6, Q73, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00347 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. ΘΗΚΗ ΜΗΡΟΥ Η ΚΝΗΜΗΣ. Θ2 ΡΗΤΙΝΗ ΚΑΙ CARBON ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 920 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, S88, T13.6, Q73, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00348 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. ΘΗΚΗ ΜΗΡΟΥ Η ΚΝΗΜΗΣ. Θ3 ΠΛΑΣΤΙΚΗ(ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 339 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, S88, T13.6, Q73, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00354 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. ΘΗΚΗ ΜΗΡΟΥ Η ΚΝΗΜΗΣ. Θ4 ΚΝΗΜΙΑΙΑ ΘΗΚΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 1035 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, S88, T13.6, Q73, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00510 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ, Σ1 ΑΤΣΑΛΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 198 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, S88, T13.6, Q73, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00511 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ, Σ2 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 165 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, S88, T13.6, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9, Q73 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00512 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ, Σ3 ΤΙΤΑΝΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 282 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, S88, T13.6, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9, Q73 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00513 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. ΑΞΟΝΑΣ ΣΥΜΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ, Α1 ΑΤΣΑΛΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 206 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, S88, T13.6, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9, Q73 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00514 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. ΑΞΟΝΑΣ ΣΥΜΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ, Α2 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 173 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, S88, T13.6, Q73, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00515 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. ΑΞΟΝΑΣ ΣΥΜΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ, Α3 ΤΙΤΑΝΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 295 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, S88, T13.6, Q73, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00518 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. ΚΑΛΤΣΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΝΗΜΗΣ Η ΜΗΡΟΥ Κ4 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΆΘΕ 1, 5 ΕΤΗ 555 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, S88, T13.6, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9, Q73 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00234 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ΚΝΗΜΗΣ Η ΜΗΡΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 373 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, S88, T13.6, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9, Q73, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00075 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. ΓΟΝΑΤΟ Γ1 ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 537 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, S88, T13.6, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9, Q73 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00235 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. ΓΟΝΑΤΟ Γ2 ΜΕ ΦΡΕΝΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 572 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, S88, T13.6, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9, Q73 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00236 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. ΓΟΝΑΤΟ Γ3 ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 661 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, S88, T13.6, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9, Q73 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00077 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. ΓΟΝΑΤΟ Γ4 ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 776 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, S88, T13.6, Q73 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00076 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. ΓΟΝΑΤΟ Γ5 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ /ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΩΣ 55 ΕΤΩΝ Η ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΩΣ 65 ΕΤΩΝ 2026 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, S88, T13.6, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9, Q73 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00078 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. ΓΟΝΑΤΟ Γ6 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ /ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΩΣ 55 ΕΤΩΝ Η ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΩΣ 65 ΕΤΩΝ 1969 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, S88, T13.6, Q73, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9, ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00237 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. ΑΦΡΩΔΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ Ε1 ΜΗΡΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 281 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, S88, T13.6, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9, Q73 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00131 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. ΑΦΡΩΔΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ Ε2 ΚΝΗΜΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 215 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, S88, T13.6, Q73, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00228 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. ΠΕΛΜΑ Π1 SACH ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 239 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, S88, T13.6, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9, Q73 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00229 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. ΠΕΛΜΑ Π2 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 303 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, S88, T13.6, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9, Q73 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00319 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. ΠΕΛΜΑ Π3 ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 303 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, S88, T13.6, Q73, Q71, Q71.0, Q71.1, Q71.2, Q71.3, Q71.8, Q71.9, Q73, Q73.0, Q73.1, Q73.8 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00344 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. ΠΕΛΜΑ Π4 ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ /ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΩΣ 55 ΕΤΩΝ Η ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΩΣ 65 ΕΤΩΝ 1078 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, S88, T13.6, Q73, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00351 ΚΝΗΜΙΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΌ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ P.T.B. ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 867 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, S88, T13.6, Q73, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00345 ΚΝΗΜΙΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΌ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ P.T.B. ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 1000 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, S88, T13.6, Q73, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00340 ΚΝΗΜΙΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ P.T.B. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 1000 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, S88, T13.6, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9, Q73 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00352 ΚΝΗΜΙΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗ ΞΥΛΙΝΗ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Η ΞΥΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 510 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, S88, T13.6, Q73, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00196 ΚΝΗΜΙΑΙΟ ΤΕΛΙΚΟ ΞΥΛΙΝΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 510 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, S88, T13.6, Q73, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00127 ΚΝΗΜΙΑΙΟ ΤΕΛΙΚΟ ΞΥΛΙΝΟ ΜΕ ΘΗΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΩΣ ΚΟΛΟΒΩΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 550 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, S88, T13.6, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9, Q73 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00342 ΚΝΗΜΙΑΙΟ ΤΕΛΙΚΟ ΞΥΛΙΝΟ ΕΠΙ ΓΟΝΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 605 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, S88, T13.6, Q73 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00439 ΚΝΗΜΙΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ (ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΑΤΣΑΛΙ) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 555 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, S88, T13.6, Q73, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00334 ΠΡΟΘΕΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ Τ. SYME ΜΕ ΜΗΡΙΑΙΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ (ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΑΤΣΑΛΙ) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΟΛΟΚΛΗΡ. ΦΘΟΡΑΣ: ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑ 2 ΕΤΗ, ΠΑΙΔΙΑ 6-12 ΜΗΝΕΣ 550 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, S88, T13.6, Q73 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00449 ΠΡΟΘΕΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ Τ. SYME ΧΩΡΙΣ ΜΗΡΙΑΙΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ (ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΑΤΣΑΛΙ) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΟΛΟΚΛΗΡ. ΦΘΟΡΑΣ: ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑ 2 ΕΤΗ, ΠΑΙΔΙΑ 6-12 ΜΗΝΕΣ 380 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, S88, T13.6, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9, Q73 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00424 ΠΡΟΘΕΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ Τ. PIROGOFF (ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΑΤΣΑΛΙ) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΟΛΟΚΛΗΡ. ΦΘΟΡΑΣ: ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑ 2 ΕΤΗ, ΠΑΙΔΙΑ 6-12 ΜΗΝΕΣ 380 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, S88, T13.6, Q73, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00343 ΠΡΟΘΕΣΗ ΞΥΛΙΝΗ τ. PIROGOFF ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΟΛΟΚΛΗΡ. ΦΘΟΡΑΣ: ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑ 2 ΕΤΗ, ΠΑΙΔΙΑ 6-12 ΜΗΝΕΣ 350 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, S88, T13.6, Q73, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00332 ΠΡΟΘΕΣΗ CHOPAR (ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΑΤΣΑΛΙ) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΟΛΟΚΛΗΡ. ΦΘΟΡΑΣ: ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑ 2 ΕΤΗ, ΠΑΙΔΙΑ 6-12 ΜΗΝΕΣ 210 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, S88, T13.6, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9, Q73 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00045 ΠΡΟΘΕΣΗ CHOPAR ME KNHMIAIO ΣΤΗΡΙΓΜΑ (ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΑΤΣΑΛΙ) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΟΛΟΚΛΗΡ. ΦΘΟΡΑΣ: ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑ 2 ΕΤΗ, ΠΑΙΔΙΑ 6-12 ΜΗΝΕΣ 408 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, S88, T13.6, Q73, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00336 ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ SYME-PIROGOFF(ΡΗΤΙΝΗ) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΟΛΟΚΛΗΡ. ΦΘΟΡΑΣ: ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑ 2 ΕΤΗ, ΠΑΙΔΙΑ 6-12 ΜΗΝΕΣ 1725 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, S88, T13.6, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9, Q73 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00046 ΠΡΟΘΕΣΗ CHOPAR (ΡΗΤΙΝΗ) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΟΛΟΚΛΗΡ. ΦΘΟΡΑΣ: ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑ 2 ΕΤΗ, ΠΑΙΔΙΑ 6-12 ΜΗΝΕΣ 1437 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, S88, T13.6, Q73, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00356 ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΕΞΑΡΘΡΩΣΗΣ ΙΣΧΙΟΥ Η ΗΜΙΠΥΕΛΕΚΤΟΜΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 7296 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, T13.6, Q73, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00069 ΜΗΡΙΑΙΟ ΤΕΛΙΚΟ ΞΥΛΙΝΟ ΜΕ ΖΩΝΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 680 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, S88, T13.6, Q73, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00115 ΜΗΡΙΑΙΟ ΤΕΛΙΚΟ ΞΥΛΙΝΟ ΜΕ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 730 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, S88, T13.6, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9, Q73 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00339 ΜΗΡΙΑΙΟ ΤΕΛΙΚΟ ΞΥΛΙΝΟ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 630 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, S88, T13.6, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00338 ΜΗΡΙΑΙΟ ΤΕΛΙΚΟ ΞΥΛΙΝΟ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 680 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, S88, T13.6, Q73, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00337 ΜΗΡΙΑΙΟ ΤΕΛΙΚΟ ΞΥΛΙΝΟ ΜΕ ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 750 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, S88, T13.6, Q73, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00599 ΜΗΡΙΑΙΟ ΤΕΛΙΚΟ ΞΥΛΙΝΟ ΜΕ ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 795 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, S88, T13.6, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9, Q73 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00079 ΜΗΡΙΑΙΟ ΤΕΛΙΚΟ ΞΥΛΙΝΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΟ (ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΡΘΡΩΣΗ) ΜΕ ΖΩΝΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 1025 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, S88, T13.6, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9, Q73 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00081 ΜΗΡΙΑΙΟ ΤΕΛΙΚΟ ΞΥΛΙΝΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΟ (ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΡΘΡΩΣΗ) ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 975 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, S88, T13.6, Q73, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00080 ΜΗΡΙΑΙΟ ΤΕΛΙΚΟ ΞΥΛΙΝΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΟ (ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΡΘΡΩΣΗ) ΜΕ ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 1095 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, S88, T13.6, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9, Q73 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00101 ΚΑΛΤΣΑ ΚΟΛΟΒΩΜΑΤΟΣ ΜΗΡΟΥ Η ΚΝΗΜΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 1 ΧΡΟΝΟ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 122.44 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, S88, T13.6, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9, Q73 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00349 ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΠΡΩΤΗΣ Η ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΦΦ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ 776 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S98, Q73, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00049 ΠΡΟΘΕΣΗ LISFRANK ΜΕ ΠΕΛΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 3378 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S98, Q73, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00350 ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΕΞΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ Α. ΑΡΘΡΩΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΠΟΛΥΑΞΟΝΙΚΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 857 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, S88, T13.6, Q73, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00341 ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΕΞΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ Β. ΑΡΘΡΩΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΠΟΛΥΑΞΟΝΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 798 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, S88, T13.6, Q73, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00353 ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΕΞΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ Γ. ΑΡΘΡΩΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 1692 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, S88, T13.6, Q73, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00355 ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΕΞΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ Δ. ΑΡΘΡΩΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 1883 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, S88, T13.6, Q73, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00553 ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΕΞΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ Ε. ΑΡΘΡΩΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΠΟΛΥΑΞΟΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ (ΑΥΤΌΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 1681 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S78, S88, T13.6, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9, Q73 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00123 ΘΗΚΗ ΚΟΛΟΒΩΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ-ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 286 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S48, S58, T11.6, Q71, Q71.0, Q71.1, Q71.2, Q71.3, Q71.8, Q71.9, Q73, Q73.0, Q73.1, Q73.8 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00126 ΘΗΚΗ ΚΟΛΟΒΩΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ-ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 725 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S48, S58, T11.6, Q71, Q71.0, Q71.1, Q71.2, Q71.3, Q71.8, Q71.9, Q73, Q73.0, Q73.1, Q73.8 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00129 ΘΗΚΗ ΚΟΛΟΒΩΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ-ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 512.5 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S48, S58, T11.6, Q71, Q71.0, Q71.1, Q71.2, Q71.3, Q71.8, Q71.9, Q73, Q73.0, Q73.1, Q73.8 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00122 ΘΗΚΗ ΚΟΛΟΒΩΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ-ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΛΗ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΌΠΩΣ Η ΘΗΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 447.5 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S48, S58, T11.6, Q71, Q71.0, Q71.1, Q71.2, Q71.3, Q71.8, Q71.9, Q73, Q73.0, Q73.1, Q73.8 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00124 ΘΗΚΗ ΚΟΛΟΒΩΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ-ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΌΠΩΣ Η ΘΗΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 575 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S48, S58, T11.6, Q73, Q71, Q71.0, Q71.1, Q71.2, Q71.3, Q71.8, Q71.9, Q73, Q73.0, Q73.1, Q73.8 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00125 ΘΗΚΗ ΚΟΛΟΒΩΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ-ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΌΠΩΣ Η ΘΗΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 850 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S48, S58, T11.6, Q71, Q71.0, Q71.1, Q71.2, Q71.3, Q71.8, Q71.9, Q73, Q73.0, Q73.1, Q73.8 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00128 ΘΗΚΗ ΚΟΛΟΒΩΜΑΤΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΑΓΚΩΝΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 1407.5 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S48, S58, T11.6, Q71, Q71.0, Q71.1, Q71.2, Q71.3, Q71.8, Q71.9, Q73, Q73.0, Q73.1, Q73.8 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00267 ΤΜΗΜΑ MODULAR ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 800 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S48, S58, T11.6, Q73, Q71, Q71.0, Q71.1, Q71.2, Q71.3, Q71.8, Q71.9, Q73, Q73.0, Q73.1, Q73.8 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00130 ΑΦΡΩΔΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ MODULAR ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 187.5 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S48, S58, T11.6, Q71, Q71.0, Q71.1, Q71.2, Q71.3, Q71.8, Q71.9, Q73, Q73.0, Q73.1, Q73.8 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00145 ΑΓΚΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΛΟΣ ΓΙΑ MODULAR ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 575 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S48, S58, T11.6, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9, Q73 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00146 ΑΓΚΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΛΟΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 1150 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S48, S58, T11.6, Q71, Q71.0, Q71.1, Q71.2, Q71.3, Q71.8, Q71.9, Q73, Q73.0, Q73.1, Q73.8 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00147 ΑΓΚΩΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 2250 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S48, S58, T11.6, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9, Q73 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00148 ΑΓΚΩΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 1559 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S48, S58, T11.6, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9, Q73 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00149 ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΑΓΚΩΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 172.5 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S48, S58, T11.6, Q71, Q71.0, Q71.1, Q71.2, Q71.3, Q71.8, Q71.9, Q73, Q73.0, Q73.1, Q73.8 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00265 ΠΑΛΑΜΗ ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 150 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S48, S58, T11.6, Q73, Q71, Q71.0, Q71.1, Q71.2, Q71.3, Q71.8, Q71.9, Q73, Q73.0, Q73.1, Q73.8 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00442 ΠΑΛΑΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 1787.5 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S48, S58, T11.6, Q73, Q71, Q71.0, Q71.1, Q71.2, Q71.3, Q71.8, Q71.9, Q73, Q73.0, Q73.1, Q73.8 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00441 ΠΑΛΑΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 2180 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S48, S58, T11.6, Q73, Q71, Q71.0, Q71.1, Q71.2, Q71.3, Q71.8, Q71.9, Q73, Q73.0, Q73.1, Q73.8 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00357 ΠΑΛΑΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 3065 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S48, S58, T11.6, Q71, Q71.0, Q71.1, Q71.2, Q71.3, Q71.8, Q71.9, Q73, Q73.0, Q73.1, Q73.8 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00524 ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΠΑΛΑΜΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 56 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S48, S58, T11.6, Q73, Q71, Q71.0, Q71.1, Q71.2, Q71.3, Q71.8, Q71.9, Q73, Q73.0, Q73.1, Q73.8 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00451 ΓΑΝΤΙ ΑΠΛΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 ΕΤΟΣ 156 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S48, S58, T11.6, Q73, Q71, Q71.0, Q71.1, Q71.2, Q71.3, Q71.8, Q71.9, Q73, Q73.0, Q73.1, Q73.8 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00446 ΓΑΝΤΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 ΕΤΟΣ 227.5 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S48, S58, T11.6, Q73, Q71, Q71.0, Q71.1, Q71.2, Q71.3, Q71.8, Q71.9, Q73, Q73.0, Q73.1, Q73.8 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00360 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΑΠΛΕΣ 2ΤΕΜ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 3 ΕΤΗ 255 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S48, S58, T11.6, Q71, Q71.0, Q71.1, Q71.2, Q71.3, Q71.8, Q71.9, Q73, Q73.0, Q73.1, Q73.8, Q72, , Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9, S48, S98, S78, S88, T13.6 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00504 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 2ΤΕΜ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 3 ΕΤΗ 420 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S48, S58, T11.6, Q73, Q71, Q71.0, Q71.1, Q71.2, Q71.3, Q71.8, Q71.9, Q73, Q73.0, Q73.1, Q73.8, Q72, , Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9, S48, S98, S78, S88, T13.6 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00505 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΘΗΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 3 ΕΤΗ 64 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S48, S58, T11.6, Q73, Q71, Q71.0, Q71.1, Q71.2, Q71.3, Q71.8, Q71.9, Q73, Q73.0, Q73.1, Q73.8, Q72, , Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9, S48, S98, S78, S88, T13.6 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00506 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΑΦΕΣ (ΖΕΥΓΟΣ) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 3 ΕΤΗ 71.099999999999994 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S48, S58, T11.6, Q73, Q71, Q71.0, Q71.1, Q71.2, Q71.3, Q71.8, Q71.9, Q73, Q73.0, Q73.1, Q73.8, Q72, , Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9, S48, S98, S78, S88, T13.6 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00507 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 3 ΕΤΗ 270 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S48, S58, T11.6, Q73, Q71, Q71.0, Q71.1, Q71.2, Q71.3, Q71.8, Q71.9, Q73, Q73.0, Q73.1, Q73.8, Q72, , Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9, S48, S98, S78, S88, T13.6 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00508 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 3 ΕΤΗ 785 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S48, S58, T11.6, Q73, Q71, Q71.0, Q71.1, Q71.2, Q71.3, Q71.8, Q71.9, Q73, Q73.0, Q73.1, Q73.8, Q72, , Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9, S48, S98, S78, S88, T13.6 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00359 ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 3 ΕΤΗ 72 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S48, S58, T11.6, Q71, Q71.0, Q71.1, Q71.2, Q71.3, Q71.8, Q71.9, Q73, Q73.0, Q73.1, Q73.8, Q72, , Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9, S48, S98, S78, S88, T13.6 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00509 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΑΣ ΚΑΡΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 3 ΕΤΗ 889 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S48, S58, T11.6, Q73, Q71, Q71.0, Q71.1, Q71.2, Q71.3, Q71.8, Q71.9, Q73, Q73.0, Q73.1, Q73.8, Q72, , Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9, S48, S98, S78, S88, T13.6 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00181 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΤΟ ΣΕΤ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 3 ΕΤΗ 210 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S48, S58, T11.6, Q71, Q71.0, Q71.1, Q71.2, Q71.3, Q71.8, Q71.9, Q73, Q73.0, Q73.1, Q73.8 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00443 ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΝΑ ΑΠΌ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 330 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S48, S58, T11.6, Q73, Q71, Q71.0, Q71.1, Q71.2, Q71.3, Q71.8, Q71.9, Q73, Q73.0, Q73.1, Q73.8 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00444 ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΝΑ ΑΠΌ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΛΑΜΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 2 ΔΑΚΤΥΛΩΝ, ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗ, ΜΕΣΩ ΙΜΑΝΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 415 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S48, S58, T11.6, Q73, Q71, Q71.0, Q71.1, Q71.2, Q71.3, Q71.8, Q71.9, Q73, Q73.0, Q73.1, Q73.8 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00264 ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΌ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΟΝ ΩΜΟ (ΒΡΑΧΙΟΝΙΟ) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 505 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S48, S58, T11.6, Q73, Q71, Q71.0, Q71.1, Q71.2, Q71.3, Q71.8, Q71.9, Q73, Q73.0, Q73.1, Q73.8 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00438 ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΌ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟ ΑΠΌ ΤΟΝ ΩΜΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 5ΕΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ 646 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S48, S58, T11.6, Q71, Q71.0, Q71.1, Q71.2, Q71.3, Q71.8, Q71.9, Q73, Q73.0, Q73.1, Q73.8 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00576 ΚΑΛΤΣΑ ΚΟΛΟΒΩΜΑΤΟΣ ΧΕΡΙΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 1 ΕΤΟΣ 122.44 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S48, S58, T11.6, Q73, Q71, Q71.0, Q71.1, Q71.2, Q71.3, Q71.8, Q71.9, Q73, Q73.0, Q73.1, Q73.8 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00333 ΠΡΟΘΕΣΗ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟ ΑΠΌ 2 ΦΦ ΑΡΘΡΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 3 ΕΤΗ 675 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S48, S58, T11.6, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2.Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9, Q73 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00361 ΠΡΟΘΕΣΗ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΓΥΡΩ ΑΠΌ ΠΑΛΑΜΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 3 ΕΤΗ 875 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S68, S48, S58, T11.6, Q73, Q71, Q71.0, Q71.1, Q71.2, Q71.3, Q71.8, Q71.9, Q73, Q73.0, Q73.1, Q73.8 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00358 ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΑΛΑΜΗΣ ΑΠΌ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 3 ΕΤΗ 2950 0.25 ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ S48, S58, T11.6, Q73, Q71, Q71.0, Q71.1, Q71.2, Q71.3, Q71.8, Q71.9, Q73, Q73.0, Q73.1, Q73.8 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
00006 ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΓΥΑΛΙΝΟΣ 254.63 0 ΟΦΘ Q11, S05, C69 ΔΙΑΦΟΡΑ
00007 ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 462.96 0 ΟΦΘ Q11, S05, C69 ΔΙΑΦΟΡΑ
00003 ΠΕΡΟΥΚΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΆΘΕ 2 ΕΤΗ 251.41 0.25 ΟΓΚΟΛ, ΠΘ, ΓΙ, ΔΕ Q84.0, L63, L64 ΔΙΑΦΟΡΑ
00002 ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΟ 600 0 ΟΓΚΟΛ, ΩΡΛ C32 ΔΙΑΦΟΡΑ
00577 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΤΥΠΟΥ PULMO AND DEVILBISS 90 0.25 ΠΝΕΥΜ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ
00009 ΑΣΚΟΣ 90 0.25 ΠΝΕΥΜ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ
00010 ΕΞΑΣΚΗΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 90 0.25 ΠΝΕΥΜ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ
00011 ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 90 0.25 ΠΝΕΥΜ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ
00578 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΠΝΟΙΑΣ 90 0.25 ΠΝΕΥΜ G47.3 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ
00013 ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ
Δείτε τα προϊόντα!
250 0.25 ΠΝΕΥΜ, ΠΔ J40, J41, J20, J21, J42, J43, J44, J45, J47 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ
00014 ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΑΣΘΜΑΤΟΣ (PICK FLOW METER) 90 0.25 ΠΝΕΥΜ J43, J44, J45, J47 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ
00015 ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
Δείτε τα προϊόντα!
ΕΝΟΙΚΙΟ 90 0 ΠΝΕΥΜ, ΠΘ, ΓΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ
10018 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΤΥΕΛΩΝ
Δείτε τα προϊόντα!
90 0.25 ΠΝΕΥΜ, ΠΘ, ΓΙ Z93.0 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ
00020 ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΣΠΝΟΩΝ 90 0.25 ΠΝΕΥΜ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ
00021 ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΩΡΑΚΑ 40 0.25 ΠΝΕΥΜ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ
00022 ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΕΦΕΛΟΠΟIHΤΩΝ (ΥΠΕΡΗΧΩΝ) 90 0.25 ΠΝΕΥΜ, ΠΔ J40, J41, J20, J21, J42, J43, J44, J45, J47 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ
00580 ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΟΓΚΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ 90 0.25 ΠΝΕΥΜ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ
00018 ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΥΓΡΟ ΧΩΡΙΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΝΕΥΜ, ΠΘ, ΓΙ, ΚΑΡΔ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ
00019 ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΑΕΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΝΕΥΜ, ΠΘ, ΓΙ, ΚΑΡΔ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ