Κωδικός Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης 00050

Είδος: Αναπηρικό αμαξίδιο ΑΠΛΟ

Συνταγογραφείται από ιατρό νευρολόγο , φυσίατρο, ορθοπεδικό με κωδικό ηλεκτρονικής συνταγογράφησης 00050 (κατηγορία ορθοπεδικά). Με μεγάλες ή μικρές ρόδες με κινητά ή σταθερά πλαϊνά με δυνατότητα ρύθμισης των υποποδίων

Χορηγείται σε κατάσταση που προκαλεί ΜΟΝΙΜΗ αδυναμία βάδισης

  • Μέγιστο αποδοτέο ποσό: 161€
  • Συμμετοχή ασφαλισμένου: 25% επί του τιμολογίου (ανώτατη αποζημίωση 120,75€)
  • Δικαίωμα αντικατάστασης με την παρέλευση 4ετίας και λόγω ολοκληρωτικής φθοράς

Δικαιολογητικά για την απόδοση δαπάνης από ΕΟΠΥΥ:

  • Ηλεκτρονική γνωμάτευση παροχών ΕΚΠΥ θεωρημένη από ιατρό ελεγκτή ΕΟΠΥΥ
  • Βιβλιάριο υγείας

Στολές Νοσηλευτών και Ιατρών

Εξοπλίστε

Το ιατρείο σας

has been added to your cart.
Checkout