Κωδικός Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης 00113

Είδος: Αναπηρικό αμαξίδιο ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΠΛΟ

Συνταγογραφείται από ιατρό νευρολόγο , φυσίατρο, ορθοπεδικό με κωδικό συνταγογράφησης 00113 (κατηγορία ορθοπεδικά)

Κωδικοί διάγνωσης: G04.1,G11.4,G80.0,G82

  • Μέγιστο αποδοτέο ποσό: 2310€
  • Συμμετοχή ασφαλισμένου: 25% επί του τιμολογίου (ανώτατη αποζημίωση 1732,50€)
  • Χορηγείται σε άτομα 18-65 ετών με φυσιολογική αντίληψη, πνευματική ικανότητα, όραση, ακοή, αναγκαιότητα μετακινήσεων

Δικαίωμα αντικατάστασης με την παρέλευση 6ετίας και λόγω ολοκληρωτικής φθοράς

Δικαιολογητικά για την απόδοση δαπάνης από ΕΟΠΥΥ:

  • Ηλεκτρονική γνωμάτευση παροχών ΕΚΠΥ θεωρημένη από ιατρό ελεγκτή ΕΟΠΥΥ
  • Βιβλιάριο υγείας
has been added to your cart.
Checkout