Αερόστρωμα κατακλίσεων με αντλία Mobiakcare 0223005

30.0060.00

Αερόστρωμα κατακλίσεων με κυψέλες (Σετ) Αερόστρωμα κατακλίσεων με κυψέλες προλαμβάνει τα έλκη κατάκλισης. Κατάκλιση (bedsore – pressure sore) χαρακτηρίζεται η κυτταρική νέκρωση μιας περιοχής του σώματος που προκαλείται από διακοπή της μικροκυκλοφορίας στους ιστούς αυτής της περιοχής. Η κατάκλιση είναι μια εντοπισμένη καταστροφή περιοχής του δέρματος και υποκείμενων ιστών που αναπτύσσεται σαν αποτέλεσμα της παρατεταμένης ισχαιμίας των … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αερόστρωμα κατακλίσεων με αντλία Mobiakcare 0223005.

Διαβάστε περισσότερα